Tagged in: dražby finančních úřadů

Dražby finančních úřadů

Finanční úřady pravidelně pořádají dražbu věcí, které zabavily v rámci správních či exekučních řízení. V dražbách se objevují movité i nemovité věci, obvykle u movitých věcí jde o soubory věcí (sady nářadí či elektroniky apod.). Dražby jsou veřejně vypisovány na webových stránkách Finanční správy České republiky. Může se na ně přihlásit každý občan, který o ně má […]