Jmenný seznam dlužníků exekuce

Exekuceinfo.cz

Jmenný seznam dlužníků exekuce eviduje neukončené pohledávky vzniklé v exekučních řízeních. Tento seznam se nazývá Centrální evidence exekucí (CEE) a je na internetu veřejně dostupný. Nahlížení do tohoto seznamu je zpoplatněno a jako jediný ze všech dlužnických registrů umožňuje prohlížet libovolné osoby. Kromě osobní kontroly je tedy vhodný také pro zběžnou kontrolu platební morálky fyzických osob v situacích, jako jsou zahájení obchodní spolupráce, pronájem bytu, prodej zboží atd.

Centrální evidence exekucí CEE je veřejný seznam dlužníků exekuce, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky podle zákonného zmocnění daného ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád, dále jen EŘ).

 Centrální evidence exekucí

CEE sdružuje informace o všech neukončených exekučních případech s výjimkou exekucí vedených orgány státní správy, samosprávy, nebo zdravotními pojišťovnami. Do seznamu dlužníků exekuce CEE provádí zápis přímo exekutoři, kteří jsou provedením exekuce pověření usnesením soudu o nařízení exekuce.

K výmazu údajů ze seznamu dlužníků exekuce dochází do 15 dnů od okamžiku, kdy bylo exekuční řízení zcela ukončeno. Ukončení může nastat v případě kompletního splacení pohledávky, nebo v případě pravomocného zastavení exekuce.

Jaké informace lze v seznamu dlužníků exekuce CEE zjistit

CEE slouží hlavně pro zjištění indikativních informací o jednotlivých exekučních řízení. Pokud je na kontrolovaný subjekt opravdu nařízena exekuce, lze zjistit podrobné informace k případu. Např. který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce nařízena, atd.

Exekuceinfo.cz

9 komentářů on "Jmenný seznam dlužníků exekuce"

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *