Výpis z evidence exekucí

Výpis z evidence exekucí patří mezi důležité dokumenty, které obsahují důležité informace. Využijí jej dlužníci i věřitelé. V současné době se pracuje na změnách podoby (obsahu) tohoto výpisu. Na výpisu jsou nejdůležitější dvě informace, otázkami řečeno „komu“ a „kolik“. Tedy komu dlužník dluží a jaká je dlužná částka. Hlavním zdrojem informací je nyní Centrální evidence exekucí. Cena výpisu získaného přes internet je 120 korun. Některé informace zde ale chybí. Například se nemusíte vždy dozvědět celkovou výši dluhu, někdy chybí úroky z prodlení, nebo jiné doplňující údaje. Ministerstvo spravedlnosti nyní chystá novelu příslušných vyhlášek, která by měla tento nedostatek napravit. Chystá se kromě obsahové úpravy také zlevnění výpisu pro dlužníky.

Chybějící informace se netýkají jen jednotlivých dlužníků, ale také poradců pro oddlužení nebo organizacím, které se snaží dlužníkům pomáhat. Pokud má jeden člověk exekucí více, což není v České republice výjimka, je situace ještě složitější. V takovém případě totiž musí dlužník, případně jeho dluhový poradce, obepisovat jednotlivé exekutorské úřady zvlášť. Jde o případ, kdy má dlužník exekucí mnoho, navíc u více než jednoho exekutora. Někdy může být problém také v tom, že exekutorský úřad se dlužníkovi zpět neozve. Podle poradců jde o přibližně polovinu případů, kdy se informace domáhá dlužník marně.

Výpis z evidence stojí 120 korun. Každá další exekuce výpis zdraží o 60 korun. Pokud jde dlužník získat výpis na pobočku České pošty, pak je cena nastavena na 50 korun za jednu stránku výpisu. Opět se ale dostáváme k problému, že na výpisu chybí údaje o věřiteli nebo celková výše dlužníkova dluhu. Na výpisu se ukazuje jistina. Ta však tvoří pouze část vlastní dlužné částky, do které se připočítávají také například náklady na exekuci a exekutorova odměna. Tyto informace podle organizací zabývajících se dluhy chybí také státu. Rovněž jsou zmiňovány možnosti postoupení pohledávky, prodej dluhu třetím osobám. V některých případech tak vymáhají pohledávky společnosti sídlící v takzvaných daňových rájích. Informace o prodeji pohledávky jinému věřiteli není veřejná. Nelze ji najít ani na výpisu, ani v jiném registru a dlužník se ji dozví až se zpožděním.

Podle chystané změny vyhlášky o centrální evidenci exekucí se budou do evidence zapisovat také údaje o věřiteli, která dosud chybí. Snížit by se měl také poplatek za získání výpisu, který náleží Exekutorské komoře. Podle novely by měli dlužníci výpis levnější pouze jednou za rok. O konkrétních částkách Ministerstvo spravedlnosti nemluví.  Na druhou stranu již nyní je poplatek za výpis relativně nízký. Vzhledem k tomu, že částky v exekuci dosahují často statisíců nebo milionů korun, poplatek v řádu sto korun (i při vyšším počtu exekucí) není nijak vysoký.

Problémem ale nadále zůstává neúplnost poskytovaných údajů. Je otázka, zda by bylo řešením jeden centrální registr s veškerou dokumentací, poskytující veškeré údaje. O převzetí exekuční databáze se pokoušelo i Ministerstvo spravedlnosti. Tuto změnu ale odmítla Exekutorská komora, která jej má v současné době na starosti. Návrh na změnu výpisů z registru bude podroben revizi také vzhledem k unijnímu nařízení o obecné ochraně osobních údajů, které je známé spíše pod zkratkou GDPR, která upravuje nakládání s osobními údaji a také jejich skladování. Novela by měla brát ohled také na to, aby údaje obsažené ve výpisu nebyly zneužitelné.

Exekuceinfo.cz