Milostivé léto 2022: základní informace

Již v roce 2021 proběhla akce s názvem Milostivé léto, která umožňovala ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původní dlužné částky (tzv. jistiny) navýšené o poplatek exekutorovi. Veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady byly dlužníkům odpuštěny. Tato oddlužovací akce se zopakuje i letos. Podpisem zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů bylo její uskutečnění finálně potvrzeno, a to v období od 1. září po tři měsíce. Za jakých podmínek je možné akce využít?

Milostivé léto 2022: podmínky využití akce

Milostivé léto se i letos bude vztahovat pouze na dluhy vůči státu nebo jiným veřejnoprávním subjektům, které jsou vymáhány soudními exekutory. Zároveň musí jít o exekuce zahájené před 28. říjnem 2021, tedy před obdobím, ve kterém probíhalo první kolo Milostivého léta. Dlužník též nesmí být v insolvenci.

Změny pro rok 2022: odměna exekutorovi, lhůta pro odpověď exekutora

Nově bude odměna exekutorovi, tj. paušální náhrada nákladů exekuce, 1500 Kč + DPH. Pokud je exekutor plátcem daně, pak 1815 Kč. Oproti předchozí akci tedy došlo k jejímu zdvojnásobení. Jedním z důvodů je stížnost exekutorů, že původní částka byla zcela nedostačující pro krytí nákladů, které s ukončováním exekucí měli. I přes toto navýšení bude ale akce pro dlužníky stále výhodná, neboť úroky, sankce apod. se mnohdy pohybují v řádu desítek tisíc. 

Podobně jako loni nedochází k odpuštění příslušenství dluhu automaticky, je nutný proaktivní přístup dlužníka. Ve stanoveném termínu musí písemnou formou sdělit soudnímu exekutorovi, že žádá o zahájení postupu dle právní úpravy Milostivého léta, a požádat o sdělení dlužné částky. Exekutor má poté 15 dní na odpověď – pokud nereaguje, o tuto prodlevu se Milostivé léto pro dlužníka prodlouží. 

K přehledu exekucí pomůže výpis z registru exekucí

Pokud dlužník nemá přehled o svých exekucích, je vhodné si ještě před kontaktováním exekutora pořídit výpis z registru exekucí, které poskytne přehled všech aktuálně probíhajících exekučních řízení. Z detailu záznamu je mimo dlužnou částku možné zjistit i kontakt na exekutora, na kterého se poté může obrátit právě s žádostí o vyčíslení nesplacené jistiny. Výpis je možné získat ZDE.

Milostivé léto 2022: Bude úspěšné?

Loni se do Milostivého léta zapojily i některé soukromé společnosti, zejména banky. I letos je jejich účast pravděpodobná, případně alespoň určité vstřícné kroky vůči klientům, které jsou obdobou oficiální oddlužovací akce. Např. Moneta Money Bank umožnila klientům zbavit se části dluhů bez sankcí již od června do srpna 2022. 

Vzhledem k současné situaci – zvyšující se inflaci, energetické krizi… – je dle slov ministra spravedlnosti druhé kolo Milostivého léta žádoucí. Nicméně zároveň tyto dva faktory mohou mít negativní vliv na úspěch celé akce, neboť lidé nebudou mít peníze na zaplacení jistiny. 

Každopádně by mělo jít o zcela poslední možnost, jak se zbavit části dluhů za výhodnějších podmínek. Další opakování Milostivého léta již není očekáváno. 

Doporučení: Pro získání více informací o výpisu z registru exekucí, který je jedním z důležitých kroků v rámci využití Milostivého léta, lze doporučit článek Přehled exekucí. V něm je popsáno, jak takový výpis získat, co obsahuje, kdy je vhodný apod. 

Exekuceinfo.cz