Tagged in: exekuční příkaz

Exekuční příkaz

Jedná se o rozhodnutí pověřeného soudního exekutora, jakým konkrétním způsobem bude provádět exekuci. Způsobů provádění exekuce může být více, záleží na exekutorovi, jaký způsob si zvolí (např. srážky ze mzdy, exekuce na bankovní účet nebo na majetek dlužníka, daňový bonus atd.) Zvolený způsob je v exekučním řízení podrobně popsán. Vydání exekučního příkazu předchází 30denní lhůta […]

Exekuční příkaz

Exekuční příkaz vydává exekutor poté, co mu bylo od soudu doručeno usnesení o nařízení exekuce. V příkazu je definován způsob, jakým bude exekutorem příslušná exekuce provedena. Může se jednat o srážky ze mzdy, prodej movitých nebo nemovitých věcí, zřízení exekutorského zástavní práva atd.