Tagged in: životní minimum

Nezabavitelná částka a srážky ze mzdy v roce 2020

Podívejme se v tomto článku blíže na srážky ze mzdy a nezabavitelnou částku. Jde již o třetí změnu tohoto roku, která vychází dlužníkům vstříc. Na začátku roku se zvedla částka normativních nákladů bydlení. V dubnu došlo nařízením vlády ke zvýšení životního a existenčního minima. Obě sumy s výpočtem nezabavitelné částky souvisí, jak si dále ukážeme. Nový […]

Novinky exekuce 2020

1. díl – celkový přehled V této sérii článků se podíváme na novou právní úpravu exekucí, se kterou je potřeba v roce 2020 počítat. Pro letošní změny jsou důležitá celkem tři data, konkrétně 1. ledna, 1. dubna a 1. července. První letošní změnou k 1. lednu je úprava normativních nákladů na bydlení. Tato částka je […]

Exekuce na účet

Exekuce na bankovní účet (zablokování Vašeho účtu v bance) je jedním z mnoha zákonných způsobů, jak může exekutor vymáhat dluh. Exekutor může tento způsob vymáhání kombinovat i s více způsoby najednou, např. exekuce na mzdu nebo zabavení majetku dlužníka. Může tedy nastat situace, že i přes pravidelné měsíční srážky ze mzdy prováděné zaměstnavatelem, Vám bude […]

Životní minimum při exekuci

Dnešní právní systém myslí i během exekuce na základní lidské potřeby dlužníka. Věřitel nemůže požadovat po dlužníkovi splnění dluhu do posledního haléře, pokud by právě tyto osobní potřeby (nebo potřeby dlužníkovy rodiny) byly ohroženy. Toto minimum se legislativně nazývá nezabavitelná částka. Částka se navyšuje dle počtu osob, které dlužník zaopatřuje (děti, manželka atd.). Pro rok […]