Tagged in: srážky ze mzdy

Nezabavitelná částka a srážky ze mzdy v roce 2020

Podívejme se v tomto článku blíže na srážky ze mzdy a nezabavitelnou částku. Jde již o třetí změnu tohoto roku, která vychází dlužníkům vstříc. Na začátku roku se zvedla částka normativních nákladů bydlení. V dubnu došlo nařízením vlády ke zvýšení životního a existenčního minima. Obě sumy s výpočtem nezabavitelné částky souvisí, jak si dále ukážeme. Nový […]

Exekuce na výživné

K vymáhání výživného exekučně může dojít ve chvíli, kdy jeden z rodičů neplní svojí vyživovací povinnost, která mu je soudem uložena nebo ji plní pouze částečně. Při splnění alespoň jedné z těchto podmínek má druhý z rodičů možnost podat exekuční návrh, kde se rozlišují dva druhy exekuce na výživné. Dlužné výživné, které zahrnuje dluh na […]