Tagged in: exekuce

Podmínky insolvence

Insolvence nebo také oddlužení či osobní bankrot je způsob řešení tíživé situace, při které není člověk schopen splácet své dluhy. Oddlužení je určeno především fyzickým osobám nepodnikatelům, případně fyzickým osobám podnikatelům, u kterých je však nutný souhlas jejich věřitelů v případě, že dluhy pramení z podnikání. Mezi nejdůležitější podmínky insolvence patři: Dlužník musí mít dva a více věřitelů, jeho […]

Exekuční příkaz

Jedná se o rozhodnutí pověřeného soudního exekutora, jakým konkrétním způsobem bude provádět exekuci. Způsobů provádění exekuce může být více, záleží na exekutorovi, jaký způsob si zvolí (např. srážky ze mzdy, exekuce na bankovní účet nebo na majetek dlužníka, daňový bonus atd.) Zvolený způsob je v exekučním řízení podrobně popsán. Vydání exekučního příkazu předchází 30denní lhůta […]

Exekuce na výživné

K vymáhání výživného exekučně může dojít ve chvíli, kdy jeden z rodičů neplní svojí vyživovací povinnost, která mu je soudem uložena nebo ji plní pouze částečně. Při splnění alespoň jedné z těchto podmínek má druhý z rodičů možnost podat exekuční návrh, kde se rozlišují dva druhy exekuce na výživné. Dlužné výživné, které zahrnuje dluh na […]

Exekuce na účet

Exekuce na bankovní účet (zablokování Vašeho účtu v bance) je jedním z mnoha zákonných způsobů, jak může exekutor vymáhat dluh. Exekutor může tento způsob vymáhání kombinovat i s více způsoby najednou, např. exekuce na mzdu nebo zabavení majetku dlužníka. Může tedy nastat situace, že i přes pravidelné měsíční srážky ze mzdy prováděné zaměstnavatelem, Vám bude […]

Životní minimum při exekuci

Dnešní právní systém myslí i během exekuce na základní lidské potřeby dlužníka. Věřitel nemůže požadovat po dlužníkovi splnění dluhu do posledního haléře, pokud by právě tyto osobní potřeby (nebo potřeby dlužníkovy rodiny) byly ohroženy. Toto minimum se legislativně nazývá nezabavitelná částka. Částka se navyšuje dle počtu osob, které dlužník zaopatřuje (děti, manželka atd.). Pro rok […]

Exekuce na plat

Exekuce na plat/mzdu je jedním z nejčastějších způsobů vymáhání dlužné částky od dlužníka. Zaměstnavatel obdrží od pověřeného exekutora exekuční příkaz, na základě kterého je povinen zaměstnanci provádět srážky z platu. Způsob výpočtu srážek: Při exekuci na plat zůstává zaměstnanci určitá část platu, kterou mu zaměstnavatel musí ponechat, tzv. nezabavitelná částka, která pro rok 2019 činí […]