Tagged in: exekuce

Promlčení exekuce

Cílem exekuce je vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele, případně „donucení“ ke splnění nějaké odlišné smluvně dané povinnosti. Podobně jako u dluhu samotného (pohledávky samotné) je zde určitá promlčecí lhůta. Tato lhůta nutí věřitele se o své pohledávky (a exekuce) aktivně zajímat. Promlčecí lhůta trvá 10 let ode dne, kdy mělo být plněno rozhodnutí […]

Exekucí v roce 2020 ubylo

Exekuční dražba

V této sérii článků se zaměříme na exekuční dražby. Jde o důležitou součást exekučního procesu. Co je dražba? Jde o prodej věci (souboru věcí), kdy v daný den (čas) se na daném místě (případně dnes již často online) se nabízí tato věc neurčitému počtu zájemců. Věc nebo soubor věcí se prodají zájemci s nejvyšší nabídnutou […]

Počet exekucí 2020

Celkový počet exekucí v letošním roce klesl. Vyplývá to ze statistik dostupných za druhé čtvrtletí roku 2020. Pandemie koronaviru však způsobila výpadek příjmů mnoha domácnostem. Také z toho důvodu narůstal dluh a do potenciálních problémů se mohlo dostat více lidí. Během samotné pandemie ale došlo k pozastavení exekucí. Navíc došlo také k posunutí splatnosti jednotlivých […]

Výpis z evidence exekucí

Výpis z evidence exekucí patří mezi důležité dokumenty, které obsahují důležité informace. Využijí jej dlužníci i věřitelé. V současné době se pracuje na změnách podoby (obsahu) tohoto výpisu. Na výpisu jsou nejdůležitější dvě informace, otázkami řečeno „komu“ a „kolik“. Tedy komu dlužník dluží a jaká je dlužná částka. Hlavním zdrojem informací je nyní Centrální evidence […]

Nezákonné exekuce

Na konci roku 2019 vydal Krajský soud v Ostravě rozhodnutí, které se v České republice týká potenciálně velmi vysokého počtu exekucí. Odhady hovoří až o čísle 200 tisíc řízení. Rozsudek hovoří o nezákonnosti exekucí, které vznikly zejména nesplacením nebankovního úvěru. Pokud je dlužník spotřebitelem a má ve smlouvě uvedenou rozhodčí doložku, pak podle tohoto rozsudku nemá být […]

Odklad exekuce

Odklad exekuce patří mezi účinné způsoby obrany dlužníka proti exekuci. Pokud je dlužník v situaci, kdy splňuje zákonné požadavky upravené v § 54 exekučního řádu (zákona č. 120/2001 Sb.), může o odklad zažádat. Jde o tato zákonná ustanovení: Návrh na odklad exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci. Návrh musí obsahovat všechny náležitosti, být srozumitelný […]

Novinky exekuce 2020

1. díl – celkový přehled V této sérii článků se podíváme na novou právní úpravu exekucí, se kterou je potřeba v roce 2020 počítat. Pro letošní změny jsou důležitá celkem tři data, konkrétně 1. ledna, 1. dubna a 1. července. První letošní změnou k 1. lednu je úprava normativních nákladů na bydlení. Tato částka je […]

Situace po pandemii koronaviru – nová vlna exekucí

Ačkoli podle aktuálně dostupných informací Exekutorské komory počet nových exekucí letos výrazně klesl, stále existují statisíce lidí, proti kterým je vedena více než jedna exekuce. V současné době je exekucemi potenciálně ohroženo mnoho zaměstnanců i živnostníků. V následujících měsících letošního roku by mohlo podle pesimistických odhadů dojít k nárůstu počtu exekucí a případně také osobních bankrotů. To platí […]

Výběr exekutora

Během září tohoto roku se bude v Poslanecké sněmovně projednávat zásadní změna systému exekutorů v České republice. V současné době platí pravidlo tzv. svobodného výběru exekutorů. Vybírá si vždy věřitel. Případná změna zákona by mohla zavést pravidlo teritoriality. To by znamenalo, že by byl exekutor přidělen podle místní příslušnosti. Určitý věřitel například z Prahy by […]