CEE: výpis exekucí ihned, online a bez registrace

Centrální evidence exekucí, dále pak CEE nebo CEECR, je nejdostupnější oficiální registr dlužníků, resp. exekucí spravovaný Exekutorskou komorou ČR. Nahlédnout do něj je možné přes online portál Kontrolaexekuce.cz, který vám CEE zpřístupní online, pro kohokoliv, bez nutnosti registrace. Výsledek kontroly je v podobě odkazu ihned zasílán na email. Subjekt, kterého jste se rozhodli zkontrolovat, se nedozví, že byl kontrolován. V této veřejně dostupné databázi lze prověřit soukromou osobu i firmu. Existence či neexistence exekuce, o které budete informováni výpisem z evidence exekucí, je vždy založena na ověřených a aktuálních datech, neboť do CEE je zapisují přímo exekutoři a jsou za ně zodpovědní. Pokud si tak chcete ověřit, že má člověk nějaké dluhy, které se vymáhají v podobě exekuce, je CEE k tomuto účelu ideálním nástrojem.

Výpis z CEE: Co budete potřebovat?

Pro kontrolu v CEE není potřeba plná moc od osoby či firmy, kterou jste se rozhodli lustrovat, ani ověření totožnosti. Postup je velmi snadný a stačí vám k tomu pouze základní údaje o kontrolované osobě. Fyzické osoby lze vyhledat podle křestního jména, příjmení a data narození, příp. rodného čísla. Právnické osoby můžete lustrovat podle jejich IČO. Co dělat, když jeden z požadovaných údajů neznáte? Ukažme si to na situaci, kdy nevíte datum narození osoby, kterou chcete zkontrolovat, ale tušíte, že podniká. Rychle dostupnými pomocníky jsou živnostenský nebo obchodní rejstřík, jelikož jsou také online a veřejně přístupné. Příslušnou osobu vyhledáte podle IČO nebo podle celého jména, nicméně poté je nutné znát také adresu kvůli identifikaci správné osoby. Součástí nalezeného záznamu je i potřebné datum narození. Pokud byste chtěli vygenerovat výpis z CEE pro fyzickou osobu podle rodného čísla, musíte jej znát. Tenhle údaj zatím není veřejně dohledatelný.

Co lze z CEECR zjistit

Po zadání požadovaných údajů do formuláře je z registru exekucí vygenerován výpis, ze kterého se dozvíte, zda daný subjekt má v CEECR nějaký záznam o exekuci. Pokud ano, výpis z registru exekucí poskytne nejen jejich přehled, ale i informace o datu nařízení exekuce a spisovou značku sloužící pro jednoznačnou identifikaci každého záznamu. Další informace, jako například výši dlužné částky k datu zápisu, jméno exekutora, příslušného soudu a exekutorského úřadu, příp. další údaje zadané exekutorem, lze obvykle zjistit z detailu exekuce. 

Tip: Podívejte se, jak výpis z registru exekucí (CEE) vypadá. K nahlédnutí je v článku Centrální evidence exekucí.

Dohledatelná nejsou exekuční řízení již uzavřená. Jakmile je exekuce ukončena, tj. dojde ke splnění peněžité povinnosti, v určité lhůtě (přibližně do 15 dnů) by měl být záznam exekutorem smazán. Nicméně doporučujeme ověřit si, že k tomu skutečně došlo a exekuce v CEECR již není k nalezení, a to kontrolním výpisem exekuce. Kvůli nedbalosti exekutora může nesmazaná exekuce zkomplikovat schvalování půjčky apod. 

Výpis exekuce z CEE zdarma není možný

Nahlížení do CEE je vždy zpoplatněno, přestože se jedná o veřejnou databázi. Platbu není možné nijak “obejít”, protože poskytování informací z ní se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, kde je poplatek zakotven. A to má své důvody. Pravděpodobně jde o snahu zamezit zbytečnému nadužívání této služby – aby si každý nekontroloval každého. Pokud tedy na internetu narazíte na společnost nabízející vyhledávání exekucí zdarma,  buďte velmi obezřetní a nevyplňujte žádné osobní údaje. Nepochybně by je přeprodali dále, protože právě o informace o vás jim jde. Navíc výměnou za výpis nulové hodnoty. Ve vlastním zájmu je tedy žádoucí využívat pro získání informací z CEE pouze službu s oficiálními a ověřenými daty.

Přehled o dluzích, potvrzení vlastní bezdlužnosti nebo ochrana před exekucemi jiných. Bez informací z CEE se neobejdete.

Výpis z CEECR vás sice bude něco stát, nicméně výše poplatku je minimální ve srovnání s tím, jakému riziku je možné se vyhnout. Ve chvíli, kdy s člověkem v exekuci vstoupíte do právního vztahu jako je uzavření nové nájemní smlouvy, koupě automobilu či nemovitosti nebo smluvní navázání nové obchodní spolupráce, mohou se důsledky exekuce přenést i na vaši osobu. Proto je CEECR jako taková forma prevence na místě a výpisem si rychle ověříte platební morálku libovolného subjektu. Výpis je užitečný i jako potvrzení vlastní bezdlužnosti, a to ačkoli se domníváte, že všechny své závazky máte pod kontrolou a řádně plníte. Případy vzniku závazků bez vlastního vědomí, které se později mohou překlopit do vleklých exekucí, nejsou totiž výjimkou. Obvykle jde o důsledky prohřešků jako např. nezaplacená pokuta v MHD, absence poplatku za psa či komunální odpad. Výjimkou ale nejsou ani případy ztráty dokladů a následného zneužití osobních údajů.

Výpis z CEE, tedy centrální evidence exekucí, v neposlední řadě poskytne i přehled o všech existujících dluzích a může výrazně usnadnit jejich řešení.

Exekuceinfo.cz