Tagged in: vymáhání dluhu

Kapitalizace pohledávky

Kapitalizaci pohledávky lze charakterizovat jako převedení pohledávky vůči společnosti na vlastnický podíl v této společnosti. Jedná se o jeden z možných způsobů, jak vymáhat pohledávky. Nejlépe to lze pochopit na příkladu. Představte si, že vůči vaší společnosti má pohledávku jiná osoba (tedy vaše společnost někomu dluží). Namísto splacení této pohledávky přímo v penězích je možné pohledávku kapitalizovat a […]

Exekuční příkaz

Jedná se o rozhodnutí pověřeného soudního exekutora, jakým konkrétním způsobem bude provádět exekuci. Způsobů provádění exekuce může být více, záleží na exekutorovi, jaký způsob si zvolí (např. srážky ze mzdy, exekuce na bankovní účet nebo na majetek dlužníka, daňový bonus atd.) Zvolený způsob je v exekučním řízení podrobně popsán. Vydání exekučního příkazu předchází 30denní lhůta […]

Exekuce na výživné

K vymáhání výživného exekučně může dojít ve chvíli, kdy jeden z rodičů neplní svojí vyživovací povinnost, která mu je soudem uložena nebo ji plní pouze částečně. Při splnění alespoň jedné z těchto podmínek má druhý z rodičů možnost podat exekuční návrh, kde se rozlišují dva druhy exekuce na výživné. Dlužné výživné, které zahrnuje dluh na […]

Exekuce na účet

Exekuce na bankovní účet (zablokování Vašeho účtu v bance) je jedním z mnoha zákonných způsobů, jak může exekutor vymáhat dluh. Exekutor může tento způsob vymáhání kombinovat i s více způsoby najednou, např. exekuce na mzdu nebo zabavení majetku dlužníka. Může tedy nastat situace, že i přes pravidelné měsíční srážky ze mzdy prováděné zaměstnavatelem, Vám bude […]

Elektronická dražba

K uspokojení pohledávky věřitele, neboli splacení dluhu může dojít tzv. elektronickou dražbou movitých i nemovitých věcí dlužníka, které jsou zabaveny exekutorem. Elektronické dražby probíhají výhradně na internetu a mohou se jich zúčastnit všechny osoby, které splní potřebné kroky registrace. Jedná se o vyplnění registračního formuláře, ověření podpisu a doložení všech potřebných dokumentů exekutorovi. Posledním krokem […]

Exekuce na plat

Exekuce na plat/mzdu je jedním z nejčastějších způsobů vymáhání dlužné částky od dlužníka. Zaměstnavatel obdrží od pověřeného exekutora exekuční příkaz, na základě kterého je povinen zaměstnanci provádět srážky z platu. Způsob výpočtu srážek: Při exekuci na plat zůstává zaměstnanci určitá část platu, kterou mu zaměstnavatel musí ponechat, tzv. nezabavitelná částka, která pro rok 2019 činí […]