Exekuce na plat

Exekuce na plat/mzdu je jedním z nejčastějších způsobů vymáhání dlužné částky od dlužníka.

Zaměstnavatel obdrží od pověřeného exekutora exekuční příkaz, na základě kterého je povinen zaměstnanci provádět srážky z platu.

Způsob výpočtu srážek:

Při exekuci na plat zůstává zaměstnanci určitá část platu, kterou mu zaměstnavatel musí ponechat, tzv. nezabavitelná částka, která pro rok 2019 činí 6428,67 Kč na samotného povinného dlužníka a dále částka 1607,17 Kč na manžela nebo manželku (i když má samostatný příjem) a na každou další vyživovanou osobu (dítě). Exekuční srážky se provádějí z čisté mzdy, ze které se odečte výše uvedena nezabavitelná částka dlužníka. Zbývající čistá mzda, která by byla vyšší než částka 19 286 Kč je plně zabavitelná a srazí se bez omezení, vše na placení exekucí. Pokud je zbývající čistá mzda rovna nebo nižší než částka 19 286 Kč, rozdělí se tato zbývající částka na 3 díly, tzv. tři třetiny. Z první třetiny zbytku čisté mzdy jsou hrazeny pohledávky podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní pohledávky. Z druhé třetiny jsou hrazeny pohledávky výživného a přednostní pohledávky nebo o pohledávky ostatní. V případě, že dlužník nemá pohledávky na výživném ani přednostní pohledávky, zůstane druhá třetina zaměstnanci. Třetí třetina zůstane celá zaměstnanci.

Exekuceinfo.cz