Průzkum na téma vymáhání exekucí – část 2.

Tento článek je pokračováním článku o velice zajímavém průzkumu na téma vymáhání exekucí z počátku roku 2021. Sociologové se v něm dotazovali skupiny 1000 Čechů, jaké mají například názory na spravedlnost systému exekucí nebo zda trvají na tom, aby dlužníci plnili své půjčky.

Češi jsou v otázce pohledu na exekutory spíše negativní a jak průzkum ukázal, exekutoři nemají příliš dobrou reputaci. Podle nadepsaného výzkumu na tři čtvrtiny dotázaných tvrdí, že exekutorské úřady “vydělávají na cizím neštěstí”. Nadpoloviční většina účastníků si myslí, že odměny soudních exekutorů jsou příliš vysoké. Podle třetiny lidí je činnost exekutorů v pořádku, tedy vymáhání dluhů je jejich práce. Jen asi čtvrtina lidí považuje povolání exekutora za povolání “jako každé jiné”.

Téma exekucí se dá považovat za emotivní. Asi tři čtvrtiny respondentů mají negativní postoj vůči exekutorům. Názor dotazovaných se podle komentářů k průzkumu odvíjí zejména od dosaženého vzdělání. Platí úměra, že čím vyšší měl respondent vzdělání, tím méně negativní byl jeho celkový pohled na exekutory. Dotazovaní, absolventi základní školy bez dalšího vzdělání, dokonce uvedli v 60 procentech případů svoji emoci vůči exekutorům jako “vztek”.

Jiná agentura, jiné výsledky

Výpovědi respondentů se ale patrně v jednotlivých průzkumech liší. Druhá agentura, tentokrát STEM/MARK prováděla vlastní průzkum na vzorku asi 1000 lidí v únoru a březnu roku 2021. Zjistila, že lidé by stávající systém neměnili. Necelých 80 procent lidí zde uvedlo, že je v pořádku, že exekutor může prodat dlužníkům majetek a tak uspokojit věřitele. Většina respondentů také uvedla, že je pro zachování stávající možnosti vybrat si “svého exekutora”. Tuto možnost má vždy věřitel a exekutorské úřady nejsou vázány na místo výkonu exekuce. Tyto výsledky jsou zcela protichůdné oproti průzkumu společnosti Behavio, které jsme představili zejména v minulém, prvním dílu tohoto článku.

Protože se právě v současné době řeší podstatná změna exekučního řádu v Poslanecké sněmovně, vymáhání exekucí je nyní aktuální a “horké” téma. Zastánci potenciální nové úpravy proto druhý průzkum agentury STEM/MARK zpochybňují. Nutno však podotknout, že proběhl na podobně velké skupině. Řešením by tak mohlo být vytvoření většího, komplexnějšího dotazníku. Agentura druhého průzkumu argumentuje, že dané odpovědi reagují “pouze” na každou jednotlivou otázku a nejde je příliš zobecňovat.

Exekuceinfo.cz