Počet exekucí 2020

Celkový počet exekucí v letošním roce klesl. Vyplývá to ze statistik dostupných za druhé čtvrtletí roku 2020. Pandemie koronaviru však způsobila výpadek příjmů mnoha domácnostem. Také z toho důvodu narůstal dluh a do potenciálních problémů se mohlo dostat více lidí. Během samotné pandemie ale došlo k pozastavení exekucí. Navíc došlo také k posunutí splatnosti jednotlivých měsíčních splátek u některých bankovních úvěrů. Tento posun možná odvrátil, případně posunul exekuce, které by jinak následovaly po nesplácení. K úbytku exekucí přispěla také omezená činnost soudů. Pro každou exekuci je potřeba platný rozsudek, který nabyl právní moci, a těchto bylo méně. Nárůst v počtu případů může přijít také se skončením podpůrných vládních balíčků.

Podle dat Exekutorské komory je aktuálně v České republice na 757 tisíc lidí v exekuci. Toto číslo je o 33 tisíc nižší oproti loňskému roku touto dobou. Podle získaných statistik přibližně 300 tisíc lidí nemohlo kvůli zhoršené finanční situaci splácet své dluhy. Tento počet se alespoň částečně může přetvořit na exekuční řízení. Skutečné zvýšení počtu lidí v exekuci pak samozřejmě závisí na stavu ekonomiky po pandemii, resp. ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 2020. Podle odhadů mohou přijít první nárůsty v říjnu tohoto roku. Tehdy totiž končí zmíněný odklad splátek úvěrů.

Problémy s exekucemi se ale dají rozebírat až zpětně – ze statistik dostupných až v dalším čtvrtletí roku. Jedním z mála reálných a aktuálních ukazatelů je nynější zájem lidí o poradenské linky pro oddlužení a pro pomoc v exekuci. Zájem o tuto linku se zvyšuje a některé poradny se dokonce obávají stavu, který byl v České republice naposledy během ekonomické krize v roce 2009. Poradny jsou dnes kontaktovány čím dál častěji přes internet a rozšiřují také své poradenské telefonní linky.

Problémy mají prý i lidé, kteří by za obvyklých okolností potíže neměli. Může jít o zaměstnance, kteří zůstali po určitou část karantény doma, případně o osoby samostatně výdělečně činné, živnostníci, kterým skokově a poměrně výrazně ubylo zakázek. Obvykle při stálém přísunu práce prý tvoří minimum klientely poradenských linek. Pandemie se dotkla také střední třídy, kam řadíme většinu populace České republiky.

Mnoho lidí ze zmíněného počtu, kteří mají se splácením problémy, si vzalo nebankovní půjčku. Peníze pak použili buď na splátku dosavadních půjček, případně na základní rodinné výdaje, mezi které patří platby za elektřinu nebo za plyn. U těchto nebankovních úvěrů bývá problémem jejich vysoký úrok. Malá původní částka se kvůli úrokům na této půjčce a poté i nákladům na exekuci, v případě neplacení, může velmi rychle znásobit.

Jak bylo řečeno, samotná pandemie se zatím výrazně do počtu provedených exekucí nepromítla. Podle jiných poraden zabývajících se dluhy se na číslech projeví koronavirus a potíže jím způsobené až za rok. Lidé si nejprve vezmou půjčku. Až po čase zjistí, že nedokáží splácet. Pokud se splátky nahromadí, pak věřitel přichází k soudnímu řízení. Na základě rozsudku, který nabyl právní moci mohou postupovat k exekutorovi, kterého si věřitelé vyberou. Tento celý proces probíhá nejméně několik měsíců, v komplikovaných případech se může protáhnout na jeden rok nebo více let.

Dluhovým poradnám oponuje Exekutorská komora. Podle Komory je dlouhodobý výhled mírně se snižující. Exekucí má tak postupně meziročně ubývat. Pochopitelně jde pouze o odhad. Existuje mnoho vnějších vlivů, které mohou počet ovlivnit.

Exekuceinfo.cz