Tagged in: CEE

Centrální evidence exekucí

Exekuce jsou centrálně, automaticky ze zákona evidovány Exekutorskou komorou ve veřejném seznamu (rejstříku). Tento rejstřík se jmenuje Centrální evidence exekucí (zkráceně „CEE“). Postup pro zápis údajů v CEE, pro její vedení, provoz a správu je upraven ve vyhlášce vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí. Do CEE se zapisují údaje uvedené ve […]

Jmenný seznam dlužníků exekuce

Jmenný seznam dlužníků exekuce eviduje neukončené pohledávky vzniklé v exekučních řízeních. Tento seznam se nazývá Centrální evidence exekucí (CEE) a je na internetu veřejně dostupný. Nahlížení do tohoto seznamu je zpoplatněno a jako jediný ze všech dlužnických registrů umožňuje prohlížet libovolné osoby. Kromě osobní kontroly je tedy vhodný také pro zběžnou kontrolu platební morálky fyzických osob […]