Tagged in: exekutor

Výběr exekutora

Během září tohoto roku se bude v Poslanecké sněmovně projednávat zásadní změna systému exekutorů v České republice. V současné době platí pravidlo tzv. svobodného výběru exekutorů. Vybírá si vždy věřitel. Případná změna zákona by mohla zavést pravidlo teritoriality. To by znamenalo, že by byl exekutor přidělen podle místní příslušnosti. Určitý věřitel například z Prahy by […]

Exekutorský úřad

Pod pojmem exekutorský úřad si v českém právním prostoru představujeme oprávnění provádět exekuce a další činnost podle právních předpisů. Toto oprávnění náleží každému, koho jmenuje ministr spravedlnosti soudním exekutorem. Exekutorský úřad může vykonávat každá osoba, která: Je plně svéprávná. Má české vysokoškolské právnické vzdělání. Je bezúhonná. Vykonala alespoň tříletou právnickou praxi. Složila exekutorskou zkoušku.