Exekutorské služby – co vše exekutor zajišťuje

Pojem exekutorské služby může být pro laickou veřejnost neurčitý. V tomto článku si přiblížíme, jaké služby exekutor nabízí a vysvětlíme si, co jednotlivé úkony exekutorů znamenají a na jakém právním základě se k nim přistupuje.

Přehled služeb, které exekutor zajišťuje

Podle exekučního řádu exekutor provádí tzv. výkon exekučních titulů. To znamená, že pokud máte jako oprávněný (věřitel) soudní rozhodnutí ve váš prospěch, pak se můžete obrátit na vámi vybraný exekutorský úřad. Exekutorský úřad může poskytovat také právní pomoc po vydání zmíněného exekučního titulu. Ne vždy tak musíte k advokátovi. Soudní řízení již proběhlo a nyní jde věc takzvaně „do rukou“ exekutorovi. Úřad exekutora může sepisovat listiny. Mezi takové listiny patří např. soupis majetku dlužníka, osvědčení skutkového děje nebo stavu věci.

Uvedeme si následující příklad – sepsání stavu bytu poničeného neslušným nájemníkem. Vlastníci bez většího rozmyslu pronajmou byt nezodpovědnému nájemníkovi. Ten hrubě poničí stěny a nábytek. Následně pro účely dokazování u soudu si nechají exekutorským úřadem provést sepsání toho, jak byt vypadá po „destrukci“.

Exekutor může také provést úschovu, a to peněz, listin nebo movitých věcí. Exekutorský úřad je „úřad“ nebo jinými slovy důvěryhodná třetí strana, které věc nebo majetkovou hodnotu dočasně svěříte do opatrování. Je nutno dodat, že tato služba je, jako jiné exekutorské služby, zpoplatněna. Vždy se o ceně informujte dopředu.

Exekutor provádí dobrovolné dražby. Pokud chtějí majitelé vozu dražší značky prodávat své vozidlo „oficiálně“, mohou se obrátit opět na exekutorský úřad. Oproti například dražbě přes on-line aukční portály je výhodou bezpečnost celé transakce.

V neposlední řadě soudní exekutor provádí činnost dle pověření soudu. Opět si to ilustrujme na názorném příkladu. Okresní soud rozhodne v rozsudku prvního stupně a platnosti pohledávky a nařídí dlužníkovi zaplatit. Buď exekučního titulu využije oprávněná osoba (věřitel), nebo exekutora pověří sám okresní soud. Pověřený exekutor musí konat, dokud tato povinnost nezanikne, například splacením dluhu.

Jak jsme si ukázali, pracovní náplň exekutorského úřadu je pestrá a kromě vlastního provádění například mobiliárních exekucí se soudní exekutor a jeho zaměstnanci věnují také sepisováním listin, právní pomoci, úschově nebo činnosti podle pověření soudu.

Exekuceinfo.cz