Exekutorský úřad

Pod pojmem exekutorský úřad si v českém právním prostoru představujeme oprávnění provádět exekuce a další činnost podle právních předpisů. Toto oprávnění náleží každému, koho jmenuje ministr spravedlnosti soudním exekutorem.

Exekutorský úřad může vykonávat každá osoba, která:

  • Je plně svéprávná.
  • Má české vysokoškolské právnické vzdělání.
  • Je bezúhonná.
  • Vykonala alespoň tříletou právnickou praxi.
  • Složila exekutorskou zkoušku.
Exekuceinfo.cz