Tagged in: novinky

Dětské dluhy

Dětské dluhy jsou problémem, o kterém se hovoří v poslední době čím dál více. Můžeme si jej ukázat na dvou skutečných příbězích, které se dětem, respektive dospívajícím, skutečně staly. V prvním ukázkovém případě jde o paní, které je dnes dvacet dva let. Obec, ve které bydlí, po ní nyní vymáhá dlužnou částku. Tehdy ve svých […]

Nezákonné exekuce

Na konci roku 2019 vydal Krajský soud v Ostravě rozhodnutí, které se v České republice týká potenciálně velmi vysokého počtu exekucí. Odhady hovoří až o čísle 200 tisíc řízení. Rozsudek hovoří o nezákonnosti exekucí, které vznikly zejména nesplacením nebankovního úvěru. Pokud je dlužník spotřebitelem a má ve smlouvě uvedenou rozhodčí doložku, pak podle tohoto rozsudku nemá být […]

Nezabavitelná částka a srážky ze mzdy v roce 2020

Podívejme se v tomto článku blíže na srážky ze mzdy a nezabavitelnou částku. Jde již o třetí změnu tohoto roku, která vychází dlužníkům vstříc. Na začátku roku se zvedla částka normativních nákladů bydlení. V dubnu došlo nařízením vlády ke zvýšení životního a existenčního minima. Obě sumy s výpočtem nezabavitelné částky souvisí, jak si dále ukážeme. Nový […]

Novinky exekuce 2020

1. díl – celkový přehled V této sérii článků se podíváme na novou právní úpravu exekucí, se kterou je potřeba v roce 2020 počítat. Pro letošní změny jsou důležitá celkem tři data, konkrétně 1. ledna, 1. dubna a 1. července. První letošní změnou k 1. lednu je úprava normativních nákladů na bydlení. Tato částka je […]

Výběr exekutora

Během září tohoto roku se bude v Poslanecké sněmovně projednávat zásadní změna systému exekutorů v České republice. V současné době platí pravidlo tzv. svobodného výběru exekutorů. Vybírá si vždy věřitel. Případná změna zákona by mohla zavést pravidlo teritoriality. To by znamenalo, že by byl exekutor přidělen podle místní příslušnosti. Určitý věřitel například z Prahy by […]