Průzkum na téma vymáhání exekucí – část 1.

V tomto článku se podíváme na názor české veřejnosti, která se vyjadřovala k vymáhání exekucí na našem území. Na úvod můžeme říct, že podle 83 procent lidí jde o téma velice důležité. Obecně jsou respondenti přesvědčeni, že exekuce bývají neférové a problematické. Průzkum společnosti Behavio si dále rozebereme podrobněji. Průzkum probíhal na skupině 1000 lidí starších 18 let, v únoru 2021. Oslovovány nebyli pouze lidé v exekuci, ale široká veřejnost, pomocí internetových stránek.

Shrnutí výsledků

Na začátek několik rychlých výsledků ze zmiňovaného průzkumu:

  • Zavedení pravidla, že konkrétního exekutora vybírá soud, nikoli samotný dlužník, jak je tomu dnes, podporuje celkem 87 procent lidí.
  • Podle 78 procent dotázaných by exekuci měli vykonávat státní zaměstnanci, případně lidé zaměstnaní na soudech. Aktuálně přitom jde o zaměstnance soukromé osoby, exekutora.
  • Téma vymáhání exekucí považuje za “velmi důležité” celkem 83 procent dotazovaných.
  • Více než polovina lidí vnímá, že exekucím (jejich systému) “není věnována dostatečná pozornost”.

A ještě několik statistických dat k samotným exekucím:

  • Podle Exekutorské komory je aktuálně v exekuci přibližně 720 000 lidí.
  • Počet exekucí se pohybuje okolo 4,3 milionu jednotlivých řízení.
  • Bez úroku a dalších poplatků splácí průměrný dlužník okolo 440 000 Kč.
  • Meziročně se průměrný dluh zvedl o 70 000 Kč.

Nyní již podrobněji k jednotlivým kapitolám průzkumu.

Průzkum vymáhání exekucí – detailní výsledky

Spravedlnost systému exekucí je pro Čechy velice problematická. Celkem 49 procent Čechů se domnívá, že systém jako takový je “nespravedlivý”. Pouhá 3 procenta souhlasí s tím, že “systém je férový”. Skoro polovina se domnívá, že opak je pravdou, a vyslovila se v tomto průzkumu pro opačné tvrzení. Na 45 procent lidí si myslí, že systém, jak je v současné době nastaven, je spravedlivý “půl na půl”. Podle sociologů, kteří průzkum okomentovali, je pro fungování systému zásadní, aby mu ti, kteří aktuálně dluhy splácejí bez problémů, věřili. Tito lidé se totiž mohou dostat v budoucnu do problémů se splácením. 

V otázce placení dluhů se dotazovaní většinou shodli na tom, že jistinu, tedy dluh samotný, by měl dlužník vždy uhradit. Jinak je to ale u úroků a dalších plateb. Češi se shodují v 63 procentech a dá se říct, že jsou velice benevolentní. Průzkum ukázal, že takové procento dotázaných by bylo ochotno odpouštět tyto vedlejší platby, neboli příslušenství pohledávek. Otázkou ale zůstává, zda by lidé byli takto benevolentní i v případě, že by byli věřitelé těchto dluhů. Tímto směrem se ale průzkum již nezeptal.

Nyní ještě zpět k tématu půjček. Podle dat, které jsou v tomto roce k dispozici, má alespoň nějakou půjčku dokonce více než polovina obyvatel České republiky. Může jít o leasing, běžný spotřebitelský úvěr nebo o hypotéku, jejichž objemy zejména v posledních několika měsících jara 2021 závratně stoupaly.

Podle odborníků velká část (hovoří se o většině) českých dluhů není problematická. Někdy ale mají lidé tendenci brát si půjčky bez toho, aniž by zohlednili možné problémy v budoucnu, kam může spadat dlouhodobá nemoc dlužníka nebo ztráta zaměstnání. Ve zmiňovaném průzkumu celkem 42 procent lidí odpovědělo, že nyní nemají se splácením svých dluhů problémy, ale “je to pro ně obtížné”.

Ještě obtížnější může být podle sociologů situace za pár let. Zejména po zkušenostech z minulé finanční krize roku 2008 může jít o přibližně dva až tři roky, kdy se problémy projeví na exekucích. Lidé přestanou splácet a banky nebo jiní věřitelé se až časem začnou obracet na exekutory.

V příštím článku na téma vymáhání exekucí se podíváme na to, jaké emoce cítí většinově respondenti vůči exekutorům a také na to, jak se mohou lišit výpovědi i v takto velkých průzkumech, kdy může záležet na typu otázek a agentuře, která průzkum provádí.

Exekuceinfo.cz