Tagged in: centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí

Exekuce jsou centrálně, automaticky ze zákona evidovány Exekutorskou komorou ve veřejném seznamu (rejstříku). Tento rejstřík se jmenuje Centrální evidence exekucí (zkráceně „CEE“). Postup pro zápis údajů v CEE, pro její vedení, provoz a správu je upraven ve vyhlášce vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí. Do CEE se zapisují údaje uvedené ve […]

Jmenný seznam dlužníků exekuce

Jmenný seznam dlužníků exekuce eviduje neukončené pohledávky vzniklé v exekučních řízeních. Tento seznam se nazývá Centrální evidence exekucí (CEE) a je na internetu veřejně dostupný. Nahlížení do tohoto seznamu je zpoplatněno a jako jediný ze všech dlužnických registrů umožňuje prohlížet libovolné osoby. Kromě osobní kontroly je tedy vhodný také pro zběžnou kontrolu platební morálky fyzických osob […]