Tagged in: exekutorská komora

Exekuční komora

Exekutorská komora je stavovskou organizací profesní samosprávy, která sdružuje soudní exekutory. Jde o zaštiťující instituci, každý soudní exekutor je povinně jejím členem. Její existence a organizace je dána exekučním řádem, tedy zákonem č. 120/2001 Sb. Má své orgány: sněm, prezidium, prezidenta a komise (revizní, zkušební, kárnou a kontrolní). Exekutorská komora vykonává samosprávnou činnost a dohled […]