Kancelářský řád – část 1.

Kancelářský řád Exekutorské komory patří k základním stavovským předpisům, kterými se musí řídit všichni exekutoři v České republice. V tomto článku si představíme jeho nejdůležitější ustanovení, které je dobré znát. Kancelářský řád přijal v původním znění v roce 2002 sněm Exekutorské komory a od té doby byl novelizován naposledy v roce 2013. 

V plném znění je Kancelářský řád (dále v článku jen zkráceně “Řád”) dostupný na webových stránkách komory (https://www.ekcr.cz/1/predpisy/345-stavovske-predpisy?w=)

Exekutorův průkaz

Pokud se setkáte s exekutorem osobně, pak podle § 1b Řádu se exekutor při úkonech mimo svou kancelář musí na žádost dotčených osob identifikovat vlastním průkazem exekutora. Tento průkaz obsahuje zejména jméno, příjmení, adresu sídla soudního exekutora, fotku, případně také malý státní znak a ochranné logo. Průkaz si tedy může vyžádat dlužník, za kterým dojde exekutor se zaměstnanci například provést mobiliární exekuci (zabavení movitého majetku). Je vždy lepší si ověřit, zda osoba soudně zabavující majetek je skutečně exekutor a ne případný podvodník, který se za něj vydává.

Označení úřadu

Pokud budete docházet za exekutorem do jeho kanceláře osobně, tedy fyzicky půjdete na konkrétní adresu, je dobré si zkontrolovat, že budova exekutorského úřadu je správně označena. Povinnost vyplývá z § 2 Řádu a také z exekučního řádu. Na budově bývá typicky kovová tabulka.

Tabulka má tři důležité prvky. Prvním z nich je je státní znak České republiky. Druhý v pořadí je nápis “Exekutorský úřad” doplněný o místo sídla exekutora. Celý nápis tak může znít například “Exekutorský úřad Praha 1”. Pod tímto nápisem nalezneme třetí prvek, kterým je spojení “Soudní exekutor” doplněný o celé jméno exekutora, tedy například “Soudní exekutor JUDr. Jan Novák”.

Pokud potřebujete získat některou ze základních informací o exekutorském úřadu, jednou možností je si najít jeho webové stránky. Sice to dnes již není běžné, ale v některých případech úřad nemusí mít stránky dostupné. Podle § 3 Řádu platí povinnost exekutora mít na viditelném místě u vchodu informační tabuli. Ta obsahuje zejména tyto údaje: úřední hodiny, informace pro veřejnost, případně i informace o zástupci exekutora či o hodinách pro příjem peněz v hotovosti.

Úřední deska

Druhou specifickou informační tabulí podle § 4 Řádu je tzv. Úřední deska soudního exekutora. Ta již má být podle Řádu v uzamykatelné vitríně nebo v zařízení, do kterého nemají přístup nepovolané osoby. Na úřední desce se oficiálně vyvěšují rozhodnutí a listiny soudu nebo exekutora, o nichž tak stanoví zákon nebo občanský soudní řád, tedy procesní předpis. Například jde v praxi o to, aby tímto vyvěšením bylo efektivně “doručeno” sdělení osobě, která je jinak nezastižitelná. Může jít o osobu, která často mění adresy, poštu nikdy nepřebere nebo nebývá doma. Pokud si exekutor zřídí elektronickou podatelnu, což je v dnešní době běžné, pak na ni na úřední desce uveřejní webovou adresu.

V příštím díle této série článků se podíváme na další ustanovení, která musí podle Kancelářského řádu všechny exekutorské úřady dodržovat.

Exekuceinfo.cz