Exekutoři: mýty a fakta – část 2.

Ve druhém díle seriálu na téma Exekutoři – mýty a fakta o výkonu jejich praxe se podíváme na problematiku „vymahačů“ nebo na to, zda se exekutoři zaměřují na nějaké skupiny obyvatel. První díl na toto téma je dostupný ZDE.

Mýtus č. 4 – „Soudní exekutoři jsou pouze vymahači“

Někteří lidé mají tendenci velmi zjednodušovat funkci exekutora v procesu vymáhání soudem uznané pohledávky. Podle kritických hlasů je exekutor pouhý „vymahač“. Opak je ale pravdou. Exekutor je spíše osoba, která zajišťuje soulad exekučního řízení s právním řádem České republiky. Naopak někdo, koho platný právní stav nezajímá, si „vymáhá pohledávku po svém“.

Problém takto může nastat, pokud je konkrétní dlužnický případ velice těžko řešitelný. Může jít třeba o situaci velkého množství splatných pohledávek, které jdou za jedním dlužníkem s nízkým příjmem. Někteří dlužníci se mohou splácení svých závazků vyhýbat. Například nepřijdou ani na soudní jednání, na kterém se dluh projednává, v důsledku čehož dochází k rozsudkům pro zmeškání. V takovém případě dlužník nevyužije práva se u soudu bránit a tímto způsobem může soud „zbytečně“ prohrát.

Dalším krokem je vymáhání pohledávky v rámci exekuce podle práva. Pokud se dlouhodobě nedaří peníze od dlužníka získat, může pak věřiteli ztratit trpělivost. Kromě zákonných postupů si možná v některých případech bude chtít „vypomoci“ využitím ne zcela legálních služeb vymahačů. Existují totiž více či méně organizovaní jednotlivci nebo i skupiny lidí nabízející vymožení dlužné částky od dlužníka na vlastní pěst. Na tomto místě upozorňujeme, že takový postup jistě není v souladu se zákonem!

Tímto se dostáváme ke zkušenosti samotných dlužníků, pokud se po celou dobu dlužník nesetká se skutečným exekutorem nebo jeho zaměstnancem ani jednou, ale dostane se do kontaktu až s pochybným, neoficiálním vymahačem. Dlužník si může tuto osobu omylem nebo z nevědomosti spojit s exekutorským úřadem. Mohou existovat i případy, kdy se mu jako exekutoři nepovolané osoby představí. Své nepříjemné zkušenosti si pak dlužník spojí s osobou soudního exekutora.

Pokud jste dlužníci, mějte na paměti, že exekutoři mohou dluh vymáhat jen zákonným způsobem. V žádném případě nesmí na dlužníka jakkoli naléhat. Nesmí použít ani psychický a samozřejmě ani fyzický nátlak, což bývají právě praktiky vymahačů.

Pokud si nejste jisti, zda skutečně jednáte s povolanou osobou, požádejte ji o předložení oficiálního průkaz exekutora, resp. průkazu vydaného exekutorskou komorou.

Mýtus č. 5 – „Exekutoři se zaměřují na chudé občany“

Méně majetní lidé, kterých se bohužel mnohdy exekuce týkají, mohou mít pocit, že si na ně exekutoři chtějí „došlápnout“. Tedy mohou nabýt dojmu, že si je exekutorské úřady vybírají přednostně. Podle zákona je ale postup následující: věřitel si vybírá exekutora a ten následně věc řeší v souladu se zákony. Ve chvíli, kdy se dostane konkrétní případ k řešení pověřenému exekutorovi, ten začne teprve získávat informace o povinném. Neví se tak ještě, zda se jedná o majetnou osobu, nebo nikoli.

Zamysleme se nad tím, kteří občané bývají nejčastěji povinní, tj. dlužníci. Nebývají to většinou lidé ze střední nebo vyšší třídy, protože kromě dostatku finančních prostředků mívají také lepší tzv. finanční gramotnost. Na druhou stranu lidé s nižšími příjmy mohou jednodušeji spadnout do začarovaného kruhu, kdy jednu půjčku splácejí další půjčkou. Takto se mohou dostat do problémů se splácením a postupně jsou vůči nim zahájeny exekuční řízení, ze kterých není snadné se dostat.

Exekuceinfo.cz