Jak zjistit exekuci ihned a bez registrace? Využijte registr exekucí

Už v roce 2021 dosáhl celkový počet exekucí v České republice více než 4,5 milionu, evidováno bylo téměř 712 tisíc dlužníků. Současné zvyšování životních nákladů finanční problémy ještě prohlubuje. Dle statistik, které zveřejnil Institut prevence a řešení předlužení, bylo jen za první tři měsíce roku 2022 zahájeno o téměř 12 tisíc exekucí více než ve stejném období loni. Tato čísla přitom zahrnují i nevědomé exekuce, kdy lidé o vlastních závazcích ani netuší, neřeší je a dlužná částka mezitím narůstá. Ke vzniku takové exekuce může vést například zapomenutá pokuta v MHD nebo pokud si jeden z partnerů vzal úvěr, který nebyl schopen splácet. Do problémů se nicméně může člověk dostat i spoluprací s nesolventním obchodním partnerem nebo koupí auta od zadluženého prodávajícího.

Mít přehled o vlastních dluzích proto považujeme za prioritu pro kohokoliv. Nejen pro toho, kdo se aktuálně s nějakými dluhy potýká, ale chce také předejít jejich vzniku nebo nekontrolovatelnému narůstání. Jak zjistit, zda je někdo v exekuci? Snadná cesta je nahlédnout do veřejně dostupné databáze dlužníků spravované Exekutorskou komorou, do níž lze nahlédnout na Exekuceinfo.cz.

Od dluhu k exekuci. Jak zjistit exekuce na osobu?

K vymáhání dlužné částky exekutorem dochází ve chvíli, kdy je uhrazení dluhu delší dobu v prodlení. Jméno dlužníka je zaevidováno do veřejně dostupné databáze, tzv. registru exekucí, který tak komukoli umožňuje získat ucelený přehled o aktuálních dluzích subjektu. S jedinou výjimkou. Dohledatelné zpravidla nejsou již splacené závazky, 15 dnů od uzavření exekučního řízení dochází k jejich výmazu. Nahlédnout do registru exekucí může libovolná osoba, a to kdykoliv, online, navíc zcela anonymně a bez registrace. Není třeba žádné ověření totožnosti, ani plná moc kontrolované osoby. Uvedená data jsou ověřená, neboť databázi na rozdíl od privátních registrů spravuje Exekutorská komora. Data do něj jsou přitom povinováni zapisovat přímo exekutoři. V České republice sice fungují i jiné, samostatné registry, vyhledávání v nich ale bývá omezené. Například umožňují prověřit pouze vlastní osobu nebo vyžadují ověření totožnosti apod. 

Jak zjistit dluhy? Výpisem z registru exekucí

Ať už potřebujete mít přehled o všech aktuálně probíhajících exekučních řízení svých nebo u jiné osoby či firmy, doporučujeme využít možnosti již zmíněného registru exekucí na Exekuceinfo.cz. Stačit vám bude několik základních údajů jako celé jméno, datum narození, případně rodné číslo u fyzické osoby a IČO u právnické osoby. Chybějící informace jsou případně dohledatelné v živnostenském nebo obchodním rejstříku, též dostupné online a anonymně. Po vyplnění údajů a uhrazení poplatku je ihned do mailu vygenerován výpis z registru exekucí v podobě odkazu, kde je shrnuto, zda subjekt má či nemá exekuce, jejich počet, datum nařízení exekuce a spisová značka. V detailu exekuce je pak obvykle k dispozici i kontakt na exekutora, příslušný soud a exekutorský úřad a výše dlužné částky. 

Tip: Chcete vidět, jak takový výpis z registru exekucí vypadá? Náhled je k dispozici v článku Výpis exekuce, který je výpisům a možnostem zjištění exekucí kohokoli věnován.

Jak zjistit exekuci zdarma

Zjistit exekuci zdarma v současné době možné není. Na internetu se lze setkat se společnostmi, které tuto službu nabízejí bezplatně, zpravidla jde o ale podvodné jednání se snahou vylákat z uživatele citlivé údaje. Navíc za výpis bezcenné hodnoty. Poskytování informací o exekucích je totiž vždy zpoplatněno, neboť se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb. V případě, že narazíte na možnost zjistit exekuci zdarma, buďte obezřetní.

Lze v registru exekucí nalézt všechny exekuce?

Registr exekucí umožňuje rychle a snadno ověřit exekuce libovolných osob a firem, jde o nejdostupnější zdroj informací. Dohledatelné v něm ale nejsou případy, které proti dlužníkovi vedou orgány státní správy a samosprávy – tedy například finanční úřad, ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna, příp. i městský úřad, samostatně fungují i bankovní a nebankovní registry. Pro zjištění dluhů je v těchto případech často nutná osobní návštěva, mnohdy i ověření totožnosti, příp. plná moc kontrolovaného, zkontrolovat lze často jen sebe.

Exekuceinfo.cz