Nová právní úprava chráněného účtu

Chráněný účet je v českém právu zatím poměrně krátce. Zaveden byl novelou občanského soudního řádu, která je účinná od 1. července 2021. V tomto článku se podíváme na to, co tato právní úprava přinesla, co znamená chráněný účet pro dlužníka a jakým způsobem se s ním zachází.

Co je chráněný účet

Chráněný účet je speciální druh účtů, který si může zřídit povinná osoba, vůči níž směřuje exekuce. Jednoduše řečeno, částka na chráněném účtu nemůže být postižena žádným exekutorem. Jde o “nedotknutelné” peníze, které může využívat pouze majitel účtu. Prostředky na tomto účtu nemohou být exekučně zabaveny. Důležité je mít na paměti, že dlužník může mít celkem pouze jeden takovýto účet.

Jak chráněný účet založit

Účet je sice upraven zákonem, ale praktický postup pro jeho získání má každá banka trochu odlišný. Většinou by ale mělo být možné chráněný účet založit na pobočkách banky. Pro založení může být také třeba již vlastnit běžný účet u dané banky.

Současně musí mít dlužník k dispozici vydané takzvané oznámení pro zřízení chráněného účtu. Vydává jej příslušný exekutorský úřad na základě zákona (občanského soudního řádu). Oznámení obsahuje mimo jiné informace o dlužníkovi, čísla účtů a přesně určené částky, které mohou na účet přijít.

Chráněný účet musí banka podle novely založit a vést zcela bez poplatků. Pokud by se dlužník s takovými poplatky setkal, jde o nezákonný postup! Pozor, ostatní doplňkové poplatky banka vybírat může.

Východiska nové úpravy

Podívejme se na teoretická východiska, která za novelou zákona stojí. Povinný má být z principu exekucí postižen jen v omezené míře. Respektive jen do té míry, aby byla uspokojena práva věřitele. Postup exekutorů je samozřejmě upraven zákonem, tedy ti nemohou provádět exekuce svévolně. Právě chráněný účet slouží k upevnění postavení dlužníka, který v právní teorii většinou představuje slabší stranu, zejména pokud jde o fyzickou nepodnikající osobu.

V právu obecně platí princip rovnosti, který je třeba vyvažovat s výše popsaným principem ochrany slabší strany. Také oprávněná osoba by měla být chráněna. Při postupu v souladu se zákonem by tak měl věřitel být schopen vymoci svoji pohledávku. Princip se projevuje například tak, že dlužník může mít pouze jeden chráněný účet – aby nemohl účelově vyvádět své prostředky na více účtů.

Také důvodová zpráva (tedy doprovodný, vysvětlující oficiální právní text k vydávaným zákonům) hovoří o tom, že chráněný účet má přispět k potlačení vzniku neoprávněných exekucí.

Před zavedením chráněného účtu

Historicky do loňského roku, tj. před vznikem a zavedením novely a uvedením chráněného účtu, měl většinou dlužník jen poněkud omezené možnosti, jak nakládat se svými penězi. Mnohokrát se stávalo, že měl takříkajíc “obstavené účty” a nemohl provést například bezhotovostní transakce nebo platbu kartou bez většího omezení. Dlužník tak mnohdy musel využívat (ne vždy zcela v souladu s právní úpravou) funkční účet třetí osoby.

Druhou možností bylo využívat pouze hotovosti. Tento přístup mohl v některých případech vést také k práci v tzv. šedé ekonomice. Dlužník dostával peníze “na ruku” a neplatil daně a další odvody.

Tip na další zdroj informací: Víte, že je možné kdykoli a online zjistit, zda nemáte nějaké exekuce, nebo prověřit zcela anonymně libovolnou osobu? Učinit je tak možné prostřednictvím Registru exekucí.

Exekuceinfo.cz