Exekutorské zástavní právo na nemovitosti

Existují situace, kdy dlužník vlastní nemovitou věc a vznik zástavního práva k této nemovitosti je jedním z řešení exekučního řízení. Podívejme se blíže, co je zástavní právo, v jakých situacích lze využít a jaké jsou jeho důsledky pro dlužníka.

Kdy se exekutorské zástavní právo zřizuje

Celý systém vymáhání exekucí je protkán principem účelnosti. Ten říká, že exekutor by měl činit pouze takové kroky, které jsou vzhledem k dané situaci přiměřené a je vhodné takové kroky vůči dlužníkovi podniknout.

Zástavní právo sice skutečně zajišťuje předmětnou nemovitost, ale nevede k tomu, že by se musela nemovitost prodávat. Jinými slovy řečeno, nevede k přímému zpeněžení nemovitého majetku dlužníka.

Zástavní právo a katastr nemovitostí

Existence tohoto zástavního práva je uvedena v katastru nemovitostí – ve výpisu dané nemovitost je uvedeno, že je proti vlastníkovi nemovitosti vedeno řízení pro určitý dluh.

Evidence katastru je v České republice veřejně a zdarma dostupná. Každý uživatel webových stránek katastrálního úřadu si tak může bezplatně ověřit, zda na nemovitosti, kterou má například zájem koupit, nevázne exekutorské zástavní právo. To by případně bylo zapsáno na takzvaném listu vlastníka nemovitosti.

Tip: Stejně jako katastr nemovitostí je veřejně dostupný i registr exekucí, v němž lze zjistit, zda jsou na někoho vedeny nějaké exekuce. Přečtěte si více o tom, jak zjistit exekuci a proč je jedním ze způsobů, jak se vyhnout problémům s dluhy.

Doba uvedení zástavního práva

Do doby vydání usnesení o zastavení exekuce (byť pouze částečné) je dotčené právo u nemovitosti zapsáno. Změna nastává se splacením dluhu a nákladů exekuce dlužníkem. Jakmile je částka úspěšně připsána exekutorovi dle zaslaného výměru, zapsané právo je následně odstraněno.

Výmaz zástavního práva

Výmaz zapsaného práva z katastru probíhá až při splnění následující podmínky. Usnesení o (částečném) zastavení exekuce nabylo právní moci, tzn. bylo doručeno všem účastníkům a je v danou chvíli již nezměnitelné. Exekutorské zástavní právo nemůže být vymazáno před právní mocí usnesení.

Jinak je tomu v případě, že se předmětná nemovitost vydraží. Tj. například tehdy, pokud bytová jednotka ve vlastnictví dlužníka jde do dražby pořádané exekutorským úřadem pro umoření dluhu. V takovém případě katastr nemovitostí provede výmaz na základě pokynů soudního exekutora.

Exekuceinfo.cz