Návrh na odklad exekuce vzor

Návrh na odklad exekuce by měl obsahovat následující náležitosti:

  • Adresa exekutorského úřadu.
  • Číslo jednací exekuce, případně spisová značka exekutorského úřadu.
  • Oprávněný – adresa, r.č nebo IČO.
  • Povinný – adresa, r.č nebo IČO.
  • Název úkonu
  • na základě čeho vznikla exekuce (usnesením kterého soudu), číslo jednací usnesení;
  • popis aktuální situace  a důvody proč povinný žádá o odklad včetně důkazů
  • popis, čeho se povinný návrhem dožaduje
  • Podpis, místo a datum

 

Jednoduchý vzor pro návrh na odklad exekuce ve formátu docx zdarma ke stažení.

Vzor návrhu

Exekuceinfo.cz