Exekuce a covid schválená novela

Doba pandemie covid-19 je pro mnohé z nás složitá. Zhoršená situace se často promítne také do oblasti exekucí a insolvencí. Během jara 2020 bylo vydáno několik zákonů, které měli v této těžké době ulehčit dlužníkům. Šlo například o odložení splátek dlužníků.

Změny některých pravidel insolvencí a exekucí se v souvislosti s pandemií zřejmě prodlouží nebo obnoví. Společnosti, které mají doteď ekonomické potíže nebudou mít povinnost podat na sebe samotné insolvenční návrh. To bude platit až do konce června 2021. Konkrétně jde o novelu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, který je spíše znám jako insolvenční zákon. Novelu schválila 10. listopadu 2020 Poslanecká sněmovna.

Podívejme se nyní na nejdůležitější změny ve schváleném zákoně. Do konce ledna 2021 se pozastavují exekuce movitých a nemovitých věcí. Podle České asociace věřitelů má takové moratorium „snížit vymahatelnost práva a poškodí věřitele“. Ode dne schválení jde o celkem přibližně dva a půl měsíce, kdy tyto exekuce nebudou probíhat. Na jedné straně je zde možnost, že se dlužníci určitým způsobem budou chtít majetku zbavit, aby nedošlo k jeho zabrání v rámci výkonu exekuce. Na druhou stranu samozřejmě po celou dobu platí ze zákona zákaz se takto účelově majetku zbavovat. Faktem ale zůstává, že věřitelé po tuto dobu musí čekat. Nemají tak jistotu, že se v lednu (nebo spíše v únoru) dostanou ke svému majetku ve stejné výši nebo kvalitě. Co se týče movitých věcí, ty skutečně mohou mít do té doby ještě dlužníci u sebe (pokud jejich držení dlužníkem není vyloučeno).

Zmíněná novela insolvenčního zákona také prodlouží (až do února 2021) dobu, po kterou dlužník dostává jednorázovou výplatu z obstaveného účtu. Jde o čtyřnásobek životního minima. Exekutorské komoře se tato změna pochopitelně nelíbí a obává se, že dlužníků přibude.

Ministerstvo spravedlnosti očekává, že v souvislosti s pandemií covidu bude přibývat práce insolvenčních soudů. Chce umožnit, abych v některých přechodných situacích rozhodovaly tyto soudy o oddlužení i bez nařízení jednání ve věci. Taková jednání se totiž obvykle stejně uskuteční bez osobní přítomnosti dlužníka.

Exekuceinfo.cz