Novela malé exekuce

Jedna z připravovaných novel v oblasti takzvaných „malých exekucí“ počítá s pomocí malým dlužníkům. Zastavení malých a často nevymahatelných exekucí by státní rozpočet stálo přibližně 250 milionů. Tato částka by šla ze státního rozpočtu exekutorským úřadům, které malé exekuce nyní řeší.

Konkrétně jde o pozměňovací návrh exekuční novely, který má procházet parlamentem. Bude ho projednávat ústavně právní výbor sněmovny a poté poslanci. Změna má pomoci dlužníkům, kteří kvůli dluhům v řádu stovek korun mají platit statisíce korun. Jsou ale i kritici této novely. Podle nich zákonodárce jen nahrává velkým exekutorským úřadům. Tito velcí hráči vyřizují velké množství těchto malých pohledávek, případně tyto malé dluhy sami od dopravních podniků a jiných společností odkoupili a nyní je vymáhají.

V České republice je podle aktuálních informací Exekutorské komory až 250 tisíc exekucí kvůli dluhu do 1500 Kč. V posledních třech letech se z těchto dlužníků nepodařilo nic vymoct. 

Podle společností, které se malými dluhy zabývají, jde ve velké většině případů o dluhy z dopravních podniků. Jsou to právě černí pasažéři, kteří dopravním podnikům (které nejčastěji patří českým městům) dluží drobné částky v řádu stovek korun, maximálně několik tisíc. Mnoho z těchto pohledávek je prý od Pražského dopravního podniku, který jich měl na stole až stovky tisíc ročně. Podobné pohledávky jsou od pojišťoven za nezaplacené pojištění a od mobilních operátorů za nezaplacené vyúčtování. 

Z malého dluhu se postupně stává dluh ve výši až několik desítek tisíc korun. Největší položky jsou náklady na právní zastoupení a vymáhání samotné exekuce. Existuje zde velký a nesmyslný nepoměr mezi vymáhanou částkou (řádově stovky, maximálně tisíce korun) a desítkami tisíc za provedení exekuce. Ze zákona se samozřejmě tyto exekuce provádět smí a mají, ale efektivní a logické takové vymáhání příliš není. Podle dostupných informací existují stovky lidí, kteří mají malé, nepatrné exekuce formálně oddělené. To znamená, že dluží například třikrát 500 korun, ale místo aby se jednou vymáhalo 1500 korun, jsou započaté tři exekuční řízení. Každé řízení má určité fixní náklady na zaměstnance a podobně, které by jinak byly počítány jen jednou. V tomto konkrétním případě by je ale dlužník musel zaplatit třikrát. 

Kvůli jízdě na černo (pokutám za tuto jízdu) prý někteří dlužníci mají v řízení až 500 tisíc korun, které jsou po nich vymáhány přes exekuční úřady.

Částka až čtvrt miliardy korun se zdá jako obrovská, ale dojdeme k ní jednoduchou matematikou. Návrh se týká dluhů do částky 1500 Kč, které se navíc za poslední tři roky nepodařilo snížit ani o korunu. Tyto dluhu byly po tuto dobu nevymahatelné. Za tyto drobné dluhy by exekutoři dostali od státu paušálně 1050 Kč za jeden. Šlo by alespoň o částečnou náhradu nákladů, které již byly na neúspěšné vymáhání použity. V současné situaci by se jednalo asi o 250 milionů korun českých, které by stát za dlužníky zaplatil.

Podívejme se nyní na kritiku novely. Podle druhé strany se jedná o nahrávky velkým exekutorům. Věřitelé by si dokonce podle novely mohli odepsat 30 % z původního dluhu z daní. Maximálně by tedy šlo o 450 Kč. Podle předkladatele jde o to vyřešit „nánosy z minulosti“. Dát lidem s dluhy druhou šanci, protože mohou být velkými dluhy (které vznikly z malých částek) vyřazeni z normálního života. Aby nebyli „velcí hráči“ zvýhodněni příliš, měl by zde být limit maximálně 10 pohledávek pro jednoho dlužníka u daného exekutora. Maximálně by tak exekutor získal z rozpočtu 10 krát 1050, tedy 10 500 Kč. Prezident Exekutorské komory se k současnému návrhu postavil kladně. 

Opozice se nyní nestaví k návrhu příliš optimisticky. Podle některých představitelů se právě nahrává velkým úřadům. Podle dat exekutorské komory se ukazuje, že více než pětinu těchto malých, drobných exekucí má na starosti jeden exekutorský úřad. Zbytek je rozdělen více méně rovnoměrně, malé exekuce se dále nekoncentrují. Rovněž jsou zde dva exekutorské úřady, které vymáhají dluhy pro dopravní podniky, tedy logicky budou mít nejvíce těchto malých částek k vyřízení. 

Co se týče počtu exekucí, v současné době je podle statistik v České republice u exekutorů na 850 tisíc exekucí, které jsou vedeny kvůli dluhu (jistině) do 1500 Kč. Z tohoto počtu bylo celkem 750 tisíc exekucí zahájeno do dne 31. prosince 2017. Exekutorská komora ČR odhaduje, že asi 25 procent z nich je takzvaně nevymahatelných. Také vzhledem k tomu, že tyto exekuce již skoro tři roky „stojí“ (ale jsou stále vedeny v exekuce), lze předpokládat, že se z nich víc peněz nepodaří získat.

Exekuceinfo.cz