Katastr dlužníků umožňuje rychlou prověrku dluhů

Katastr dlužníků je registr dostupný pro veřejnost, který poskytuje ověřená data z exekutorské databáze. Dostane se do něj dlužník, který je delší dobu v prodlení s úhradou svých závazků, a ty jsou proto vymáhány exekutorem. V každém případě tento dlužnický registr považujeme za nejdostupnější způsob, jak zjistit, zdali je firma nebo osoba dlužníkem, případně si ověřit vlastní bezdlužnost. Přístup do katastru dlužníků má každý, aniž by se musel registrovat a vyplňovat o sobě nějaké vstupní údaje, a to přes portál Kontrolaexekuce.cz. Prověřovaný subjekt se tedy nemá jak dozvědět, že někdo zjišťoval jeho solventnost. Pojďme se tedy podívat, co vše se z této dlužnické databáze dá zjistit. 

Pozn.: Katastr dlužníků je v podstatě jen jiné označení pro registr exekucí, nicméně vžilo se pro něj i toto označení, v článku je tedy použit první zmiňovaný výraz.

Díky katastru dlužníků zjistíte výši dluhu i kontakt na exekutora

Výsledek kontroly v katastru dlužníků se uživateli zobrazí ihned ve formě výpisu. Odkaz na něj rovněž najde ve své emailové schránce. Jsou to nejaktuálnější data o dlužnících, které lze získat, neboť vychází z databáze spravované přímo Exekutorskou komorou ČR. Za jejich správnost jsou zodpovědní exekutoři. To zaručuje, že jsou všechna data o dlužnících v katastru dlužníků ověřená. 

Co se tedy lze dozvědět? 
1. Zda má, či nemá kontrolovaný člověk nebo firma exekuci
2. Počet aktuálně probíhajících exekučních řízení
3. Datum nařízení a spisová značka, která je pro každý záznam jednoznačnou identifikací a je nezbytnou součástí i všech listin.

Za dodatečný poplatek je možné získat i detail exekuce. Z něj je zpravidla zjistitelná výše dlužné částky, kontakt na exekutora a další exekutorem zadané poznámky, které s exekucí souvisí. Například příslušný soud nebo exekutorský úřad. Pokud bylo exekuční řízení ukončeno, neměl by být záznam v katastru dlužníků dohledatelný. Což mimo jiné znamená, že si v něm nelze ověřit, jestli měl subjekt v minulosti problém se splácením. 

Doporučení: Jednotlivé kroky k získání výpisu jsou srozumitelně popsány v článku Seznam dlužníků.

Výmaz z katastru exekuce

Když exekuční řízení skončí, ať už jakoukoli formou, zpravidla do 15 dnů by mělo dojít k výmazu z katastru exekuce. Neděje se to však automaticky, z katastru exekucí ho musí odstranit exekutor, který je tím pověřen. Bohužel se může stát – a tyto případy nejsou výjimkou – že exekutor zanedbá svou povinnost a katastr dlužníků bude ukončenou exekuci dál vykazovat. Proto doporučujeme po uplynutí zmiňované lhůty provést kontrolní výpis, který potvrdí, že k výmazu skutečně došlo. Tato prostá úřední chyba vám totiž může výrazně zkomplikovat situaci například při žádosti o půjčku (banky vždy zpravidla zjišťují žadatelovu bezdlužnost). Pokud zjistíte, že je váš záznam z minulosti dohledatelný, neprodleně se obraťte na exekutora a požádejte ho o nápravu. 

Výpis z katastru exekuce – pro získání si vystačíte se základními údaji

Katastr dlužníků je snadno dostupný pro kohokoliv i proto, že v online formuláři o kontrolovaném subjektu vyplňujete jen základní údaje. U fyzické osoby musíte uvést jméno, příjmení, datum narození, případně rodné číslo. U firmy je vyžadováno IČO. V případě, že některý z těchto údajů neznáte, můžete ho – s výjimkou rodného čísla – jednoduše dohledat v jiných veřejně dostupných databázích jako v živnostenském nebo obchodním rejstříku. IČO navíc firmy často uvádějí na svých webových stránkách. Kromě anonymity uživatele skýtá katastr dlužníků další nespornou výhodu – nemusíte dokládat jakékoliv doklady jako ověřený podpis, plnou moc kontrolovaného nebo údaje o sobě. Navíc  pro získání výpisu z katastru dlužníků není nutné posílat žádné formuláře poštou, stačí na internetu vyplnit tento formulář.

Katastr exekuce vs. poplatky. Proč není výpis zdarma?

Přístup do katastru sice není nijak administrativně omezen (je dostupný bez registrace, ověření totožnosti a dalších podmínek), ale vždy je nutné uhradit poplatek, který je dán vyhláškou, konkrétně Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o evidenci exekucí. Pokud tedy někdo slibuje kontrolu dluhů v katastru exekucí zdarma, zpravidla si to lze vykládat jako klamavé jednání a snahu získat od uživatele citlivé údaje. Většinou za výpis nulové hodnoty. 

Výpis z katastru dlužníků – prevence před nevědomými exekucemi a další výhody

Dle statistik se lidé nejčastěji zajímají o výpis z katastru dlužníků kvůli zjišťování vlastních závazků. A to nejen aby měli přehled o exekučních řízeních, kterých jsou si vědomi. Katastr dlužníků může dobře sloužit i jako prevence před nevědomými exekucemi, ke kterým dochází v důsledku existence  a neřešení dluhů, jichž si dlužník není vědom. Jak je tohle možné? Snadno. Stačí opomenutí nějaké platby, pokuty nebo nedoručení úřední pošty a stáváte se dlužníkem, aniž byste o tom dlouhá léta věděli. Výpis z katastru dlužníků dokáže odhalit včas i tyto případy, takže se dlužná částka nenavýší o dodatečné náklady exekuce, úroky apod. Doporučujeme si výpis vygenerovat i před žádostí o půjčku, neboť si tak můžete potvrdit vlastní bezdlužnost a vyhnout se zamítavému stanovisku věřitele.

Kromě toho by výpis z katastru dlužníků mělo být to první, co uděláte při výběru nového nájemníka, před koupí auta, bytu, dojednávání nové obchodní spolupráce nebo i před půjčkou známému. Pokud totiž navážete jakýkoliv smluvní vztah s osobou v exekuci, riskujete, že  se výkon exekuce dotkne i vašeho majetku nebo podnikání. Dopady exekuce nijak nezmírní fakt, že vám to bylo záměrně zamlčeno. 

Exekuceinfo.cz