Tagged in: odklad exekuce

Odklad exekuce

Odklad exekuce patří mezi účinné způsoby obrany dlužníka proti exekuci. Pokud je dlužník v situaci, kdy splňuje zákonné požadavky upravené v § 54 exekučního řádu (zákona č. 120/2001 Sb.), může o odklad zažádat. Jde o tato zákonná ustanovení: Návrh na odklad exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci. Návrh musí obsahovat všechny náležitosti, být srozumitelný […]