Odklad exekuce

Odklad exekuce patří mezi účinné způsoby obrany dlužníka proti exekuci. Pokud je dlužník v situaci, kdy splňuje zákonné požadavky upravené v § 54 exekučního řádu (zákona č. 120/2001 Sb.), může o odklad zažádat.

Jde o tato zákonná ustanovení:

  • Návrh na odklad exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci.
  • Návrh musí obsahovat všechny náležitosti, být srozumitelný a určitý.
  • Je-li odložena vykonatelnost exekučního titulu.
  • Je-li u exekutora složena jistota ve výši vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, exekutor nebo exekuční soud na návrh povinného odloží provedení exekuce
  • I bez návrhu lze exekuci odložit, lze-li očekávat, že exekuce bude zastavena.
  • Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, postoupí jej společně s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.
Exekuceinfo.cz