Novinky exekuce 2020

1. díl – celkový přehled

V této sérii článků se podíváme na novou právní úpravu exekucí, se kterou je potřeba v roce 2020 počítat. Pro letošní změny jsou důležitá celkem tři data, konkrétně 1. ledna, 1. dubna a 1. července. První letošní změnou k 1. lednu je úprava normativních nákladů na bydlení. Tato částka je důležitá pro výpočet nezabavitelné částky. V dubnu se zvýšilo životní minimum, a to po celých 8 letech. To rovněž ovlivňuje výši nezabavitelné částky. Nakonec od 1. červenci se mění úprava výpočtů poměru nezabavitelného minima na dlužníka a nezabavitelné částky na vyživovanou osobu.

Podívejme se nejprve na normativní náklady na bydlení. S účinností od 1. 1. 2020 byla tato částka zvýšena, mění se ale pravidelně každý rok k prvnímu lednu. Normativní náklady na bydlení mají pro rok 2020 výši 6 502 Kč. Jde o úpravu danou nařízením vlády č. 349/2019 Sb. Stát počítá s tím, že si rodina s pomocí této částky opatří bydlení. Proto tato suma zůstává mimo exekuci. Obvykle se také setkáváme se souvisejícím pojmem příspěvek na bydlení. Jde o dávku, kterou pomáhá stát lidem, u kterých kvůli nízkým příjmům hrozí, že si nezvládnou zajistit náklady na bydlení sami.

Druhou letošní změnou s účinností od 1. 4. 2020 je zvýšení existenčního a životního minima. Pro výpočet nezabavitelné částky, tedy sumy kterou nelze postihnout exekucí, se kromě zmíněných nákladů na bydlení počítá také s těmito minimy. Po dlouhých osmi letech bylo letos navýšeno, což se oproti nákladům na bydlení děje nepravidelně. Životní minimum jednotlivce se od dubna navyšuje na 3 860 korun.

Nakonec se podívejme na dosud poslední změnu k 1. 7. 2020. Od tohoto dne se zvyšuje nezabavitelná částka na 7 772 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (například na manželku nebo na nezaopatřené dítě) se zvyšuje na 2 591 Kč. Maximální nezabavitelná částka zůstává na výši 20 724 Kč. Vyšší tato nezabavitelná část příjmu nebude, i kdyby byl počet vyživovaných osob větší, dlužník by měl typicky více nezaopatřených dětí. Změny nahrávají dlužníkům, zvláště pokud mají vyšší příjmy.

Připomeňme na závěr, že nezabavitelná částka je ta část mzdy, která nesmí být nikdy v exekuci (respektive exekučním řízení) zabavena exekutorem. Nesmí se strhávat ze mzdy. Dlužník tuto částku vždy dostane celou. Jde o logické opatření, částka se pravidelně zvyšuje podle dílčích součtů. Nezabavitelné peníze slouží k tomu, aby si dlužník zajistil alespoň základní potřeby pro život svůj a své rodiny. Rovněž slouží k pokrytí nákladů na bydlení.

Exekuceinfo.cz