Kde lze zjistit, zda mám dluhy nebo exekuci? Aktualizace 2021

(aktualizace duben 2021) Situací, kdy je zamítnuta žádost o půjčku, nebo leasing, z důvodu předchozích dluhů dramaticky přibývá.  Žadatelé ovšem často netuší, kde by dluh mohl být a instituce, která žádost zamítla, tyto informace neposkytuje. Prověřený postup jak zjistit problémový registr přinášíme na následujících řádcích.

Aktuální situace je taková, že v ČR funguje několik různých registrů, do kterých společnosti nahlížejí. Bohužel neexistuje možnost hromadného zjištění informací a každý registr je nutné prověřit zvlášť. Tyto registry jsou provozovány soukromými institucemi a získání informací se tak řídí jejich interními pravidly.

Registr exekucí (CEE)

Pro zjištění případných exekucí lze využít web exekuceinfo.cz . Zprostředkovává dotazy přímo do exekutorské databáze, nevyžaduje  registraci a vše lze snadno vyřešit online.  Výsledky jsou okamžitě k dispozici a v případě pozitivního nálezu je možné zjistit i detaily exekucí. V těch je informace o výši dluhu, příslušný exekutorský úřad a několik dalších údajů.

Jedná se o placenou službu  a platba probíhá platební kartou, nebo bankovním převodem. Výpis z exekutorské databáze je poplatkem zatížen vždy (na základě vyhlášky ministerstva spravedlnosti) a informace o exekucích zdarma získat nelze (stejně jako u dalších registrů).

Bankovní registr klientských informací (BRKI) 

Shromažďuje informace o úvěrech, které byly uzavřeny smlouvou s bankami. Tento registr obsahuje pozitivní i negativní informace a prakticky dává přehled o kompletní úvěrové historii klientů. Instituce, které  jsou  v tomto registru aktivní lze nalézt na oficiálních stránkách cbcb.cz.

Získání informací je možné pouze osobně na pobočce v Praze, nebo prostřednictvím elektronické komunikace, kdy je ale nutné ověřit svojí totožnost. To je možné buď pomocí elektronického podpisu, nebo osobním převzetím zásilky na pobočce České pošty.

 Nebankovní registr klientských informací (NRKI) 

Informace o úvěrech vedených u nebankovních společností (například leasingové společnosti).  Jedná se o partnerský registr s BRKI a výpisy se získávají stejným způsobem, jako v předchozím případě.

Solus

Solus sdružuje údaje poskytnuté bankami, nebankovními finančními společnosti a navíc mobilními operátory.

Přímo registr Solus v současné době nabízí získání výpisu pomocí služby Premium SMS  s předchozím ověřením totožnosti tzv. SIN kodem. 

Státní správa

Na závěr je nutno uvést, že uvedené registry nejsou jediné, kde je možné mít vedený dluh. Další možností je sociální a zdravotní pojišťovna, případně finanční úřad. Zde je však nutné vždy komunikovat přímo s dotyčným úřadem a zápisy vedené v těchto úřadech se pro ověření bonity klienta běžně nevyužívají.

Pokud má být kontrola dluhů opravdu důkladná, je vhodné zvážit i dotaz na příslušný městský úřad a případně další subjekty podle aktuální situace kontrolovaného. (Pokuty v dopravním podniku, nedoplatky na energiích atd.)

Varování:

Existují subjekty, které se tváří jako další dlužnické registry a nabízejí placené výpisy. Výpisy od těchto společností však nejsou prakticky nikde uznávány a jejich hodnota je naprosto minimální. Ke zjištění dluhů je tak velmi doporučeno využít zdroje zmíněné v článku. Evidence exekucí, BRKI, NRKI a Solus.

Exekuceinfo.cz