Elektronická dražba

K uspokojení pohledávky věřitele, neboli splacení dluhu může dojít tzv. elektronickou dražbou movitých i nemovitých věcí dlužníka, které jsou zabaveny exekutorem.

Elektronické dražby probíhají výhradně na internetu a mohou se jich zúčastnit všechny osoby, které splní potřebné kroky registrace. Jedná se o vyplnění registračního formuláře, ověření podpisu a doložení všech potřebných dokumentů exekutorovi. Posledním krokem k účasti na elektronické dražbě je zaplatit exekutorovi dražební jistotu. Výše dražební jistoty je vždy upřesněna v dané dražební vyhlášce, obvykle slouží k pokrytí nákladů spojených s konáním dražby. V případě, že přihazující dražbu nevyhraje, je mu dražební jistota vrácena.

Exekuceinfo.cz