Portál dražeb exekuce

Exekutorská komora České republiky spustila na podzim roku 2020 nový portál, na kterém lze vyhledat právě probíhající dražby exekučně zabaveného majetku.

Webovou stránku naleznete na adrese www.portaldrazeb.cz. Je přístupná široké veřejnosti a jde o oficiální portál Komory. Stránka je součástí Centrální evidence exekucí.

U jednotlivých dražeb naleznete zejména tyto informace:

–   dražený předmět (například „1/2 podíl na pozemku v obci Světlá nad Sázavou“)
–   spisovou značku exekučního řízení
–   odhadní cenu (podle soudního znalce)
–   nejnižší podání (to znamená nejnižší cena, za kterou je možné předmět dražby vydražit)
–   začátek dražby (datum a přesný čas)
–   místo konání dražby
–   dražebník (exekutor pověřený dražbou)
–   dražební jistota (částka, kterou je potřeba složit na účet před účastí na dražbě)

Přes webové stránky evidence lze také konat elektronické exekuce. Zejména kvůli vládním opatřením spojených s pandemií jde v mnoha případech o preferovanou variantu. Nejvíce dražeb, které na serveru budou probíhat, jsou tzv. nedobrovolné dražby. Obvykle jde o zabavený movitý i nemovitý majetek dlužníků.

Do budoucna ale možná budou na webu probíhat i dobrovolné dražby, například pokud se státní orgány zbavují svého majetku. Podle Exekutorské komory portál zjednodušuje a zpřehledňuje dražby pro všechny strany. Tedy pro zájemce, kteří zde vidí potřebné informace i pro exekutory, kteří zde mohou dražby pořádat.

Exekutorská komora upozorňuje zájemce, aby nenaletěli podvodníkům a informace o účtech exekutorů, kam je třeba složit částku za vydražený předmět, aby brali jen z oficiálního webu Komory.

Exekuceinfo.cz