Tagged in: dražba

Elektronická dražba

K uspokojení pohledávky věřitele, neboli splacení dluhu může dojít tzv. elektronickou dražbou movitých i nemovitých věcí dlužníka, které jsou zabaveny exekutorem. Elektronické dražby probíhají výhradně na internetu a mohou se jich zúčastnit všechny osoby, které splní potřebné kroky registrace. Jedná se o vyplnění registračního formuláře, ověření podpisu a doložení všech potřebných dokumentů exekutorovi. Posledním krokem […]

Dražebník

Dražebníkem je právnická nebo také fyzická osoba, která organizuje aukci (dražbu) věci nebo věcí. Může jít jak o věci movité, tak nemovité, a to v malé či velké hodnotě. Dražebník (organizátoři dražby) se musí řídit zákonem č. 26/2000 Sb. (Zákon o veřejných dražbách). Tento zákon blíže zákonně definuje pojmy jako dražba, navrhovatel, účastník apod. Dražebník musí […]