Dlužníci a dluhy: jak někoho rychle a snadno prověřit

Dlužníci nejsou jen ti, kteří se notoricky a záměrně vyhýbají úhradě svých závazků. S rostoucími životními náklady získává status dlužníka čím dál tím více lidí. Často i bez vlastního vědomí. O svých dluzích se totiž dlužníci mohou dozvědět například až po zamítnutí žádosti o půjčku nebo dokonce až návštěvou exekutora. Stačí opomenutá pokuta v MHD, nedoplatek na sociálním či zdravotním pojištění, nespárovaná platba za využívané služby nebo i nevyzvednutá pošta, pokud se dlužníci zdržují dlouhodobě mimo adresu trvalého bydliště. V těchto situacích se dluhové problémy mohou tím, že nejsou řešeny, výrazně prohloubit.

Kdo je tedy formálně dlužník? Ten, kdo včas neplní svou platební povinnost. Zde je na místě zmínit, že dluhy a exekuce sice neznamenají totéž. Nicméně dlužníci se často – z výše jmenovaných důvodů – dostávají do prodlení s úhradou a v důsledku toho jsou dluhy vymáhány exekutorem. V takovém případě se navíc dluhy ještě navyšují o náklady spojené s exekucí. Z dluhové pasti je ale vždy možné se dostat. Coby první krok doporučujeme získat přehled o všech svých existujících dluzích. K tomu je vhodné využít databázi dlužníků na Kontrolaexekuce.cz. Níže se podíváme na to, v čem může dlužníkovi pomoci a jak přesně postupovat. 

Dluhy vymáhané v podobě exekuce ihned odhalí registr exekucí

Nahlédnutí do databáze dlužníků a získání výpisu z ní je nejsnazším způsobem, jak si ujasnit, zda a případně jak vysoké jsou dlužné částky vedené nejen na vlastní osobu, ale i firmu nebo jiné subjekty. V České republice momentálně není žádná centrální databáze dlužníků, ze které by bylo možné získat informace o nesplacených pohledávkách napříč všemi institucemi. Rychlou pomoc ale poskytuje registr exekucí na již zmíněném webu Kontrolaexekuce.cz. Oproti jiným dlužnickým registrům je totiž dostupný online, bez registrace, ověření totožnosti a nutnosti dokládat jakékoliv dokumenty jako např. plnou moc kontrolované osoby. Získání výpisu s přehledem dluhů je snadné, rychlé a celý proces je v podstatě anonymní. Potřebné informace se tak k dlužníkovi do rukou dostávají bez zpoždění, které by mohlo vést k dalšímu narůstání dlužných částek. 

Pozn.: Říkáte si, zda a případně jaký je rozdíl mezi rejstříkem dlužníků a rejstříkem exekucí? Vysvětlení včetně dalších informací týkajících se kontroly dlužníků jsou popsány v článku Výpis z rejstříku dlužníků.

Dlužníci: co je potřeba k jejich kontrole v registru exekucí?

Pro získání výpisu z registru exekucí jakožto dlužnické databáze stačí vědět jen základní údaje. Pokud chcete prověřovat dluhy fyzické osoby, připravte si jméno, příjmení a datum narození. Zvolit lze kontrolu i podle rodného čísla, tento údaj je ale potřeba znát. Na rozdíl od předchozích nejde dohledat na internetu ve veřejně dostupných databázích. V případě, že chcete získat výpis u firem, budete vyplňovat IČO. Naleznete ho zpravidla na webových stránkách podnikatele nebo v obchodním rejstříku. Po vyplnění výše uvedených údajů vám dlužnická databáze vygeneruje ihned výpis a v podobě odkazu ho zasílá i do e-mailu. 

Výpis odhalí, kolik dluhů je vymáháno exekucí, zjistit lze i dlužné částky

Z výpisu z databáze dlužníků se v první řadě dozvíte, zda je na kontrolovaný subjekt vedena exekuce, nebo si naopak potvrdíte jeho bezdlužnost. Pokud mít exekuce bude, dozvíte se jejich počet a spisovou značku. Součástí detailu záznamu je výše dlužné částky, kontakt na exekutora, exekutorský úřad, příslušný soud či jiné a s exekucí související poznámky. 

Jak získat informace z dlužnické databáze zdarma

Mezi časté chyby, s nimiž se lze setkat, patří poskytování citlivých osobních údajů portálům, které slibují nahlížení do dlužnické databáze bez poplatku. Dluhy  momentálně zdarma zjistit nelze. Poplatek za přístup si v tomto případě nestanovuje provozovatel databáze sám, ale spadá pod regulaci, která poplatek nařizuje. Konkrétně u registru exekucí je úhrada dána vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. č.329/2008 Sb., dle které je poplatek za výpis nutné uhradit vždy. Jestliže na internetu někdo nabízí, že vám zjistí dluhy zdarma, jde většinou o podvodné jednání s cílem vylákat citlivé osobní údaje výměnou za výpis nulové hodnoty. Proto doporučujeme se těmto lákavým nabídkám vyvarovat a pro kontrolu využívat vždy pouze jen ověřený zdroj, jako je tento. Zde získaný výpis z registru exekucí vychází jen z dat, za jejichž správnost ručí přímo exekutoři, neboť využívaná databáze je spravovaná Exekutorskou komorou ČR. Proto je tento dlužnický registr vhodným způsobem vyhledání dlužníků.

Výpis z dlužnické databáze jako prevence před následky exekuce

Využít možnost zkontrolovat sám sebe doporučujeme i dlužníkům, kteří mají exekuční řízení již ukončené. Již splacené dluhy sice v registru exekucí zjistit nelze, protože po zpravidla 15 dnech je ukončená exekuce vymazána, nicméně k tomuto  nedochází automaticky. Výmaz záznamu musí provést exekutor, je zde tedy určité riziko, že tak neučiní a nesmazaná exekuce může způsobit výrazné problémy. Pokud se tak stane – což je možné zjistit právě kontrolním výpisem – neprodleně se obraťte na příslušného exekutora a požádejte ho o nápravu.

V jakých dalších situacích může výpis z dlužnické databáze pomoci? Situací, kdy by kontrola v registru exekucí měla být prvním krokem, který člověk udělá, je řada. Například pokud kupuje auto od neznámého prodávajícího nebo uzavírá smlouvu s novým nájemníkem či obchodním partnerem, případně chce půjčit někomu peníze. V registru exekucí si velmi rychle a snadno ověří, jak je kontrolovaný protějšek schopen dostát svým závazkům a zda je bezpečné vstupovat s ním do jakéhokoliv smluvního vztahu.

Exekuceinfo.cz