Jak zjistit dluhy na sociálním pojištění

Sociální pojištění je obecně povinné pro osoby výdělečně činné, na rozdíl od zdravotního pojištění, které je povinné pro všechny s trvalým pobytem v České republice.

Nejprve se podívejme, pro koho je tento typ státního pojištění povinný.

–    Zaměstnanci platí 6,5 % z hrubé mzdy a jejich zaměstnanci, kteří zároveň celou platbu odvádí, platí 24,8 % z hrubé mzdy jejich zaměstnance.

–    Dále osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) platí částku, která se vypočte z přehledu o příjmech a výdajích, které každoročně podávají. V roce 2021 je minimální částka (pro hlavní činnost) 2588 Kč. Pro činnost vedlejší platíte 1036 Kč. V některých případech tak dojdeme k výši 29,2 % z příjmů.

Pokud nepatříte ani do jedné zmíněné skupiny, například jste na rodičovské dovolení nebo studujete, pak nemáte povinnost toto pojištění platit. Pakliže nemáte dluhy z minulosti, nově vám dluhy nevzniknou. Po dobu, kdy neplatíte žádnou částku, vám ale nenaběhne doba potřebná pro vyplacení starobního důchodu ve stáří.

Samostatnou kategorií je tzv. dobrovolné důchodové pojištění. Pokud nemáte podle daňového přiznání nebo přehledu OSVČ stanovenou povinnost přispívat do důchodového systému, můžete tak činit dobrovolně. Pro rok 2021 je minimální částka nastavena ve výši 2 482 Kč. Pokud tuto částku budete platit po určitou dobu, pak se vám bude tento čas započítávat do minimální doby, kterou musíte odpracovat jako příjemci starobního důchodu.

Podívejme se nyní, jak lze potenciální dlužné částky zjistit. Hlavní orgán, který se sociálním pojištěním zabývá je Česká správa sociálního zabezpečení (zkráceně a běžně uváděna jako „ČSSZ“). Stačí se obrátit na libovolnou pobočku správy (v Praze jde o Pražskou správu, v Brně o Městskou správu a ve zbytku republiky vždy o Okresní správu). Na pobočce zažádáte o výpis z registru sociální správy, případně o potvrzení bezdlužnosti.

Pokud vám více vyhovuje zažádat elektronicky, stačí se přihlásit přes webové rozhraní sociální správy na eportal.cssz.cz. Naleznete zde například informace o zaplaceném pojistném.

Pakliže zjistíte, že vám z jakéhokoli platného důvodu vznikl dluh na pojistném, doporučuje se situaci řešit co nejdříve. Dluh se totiž průběžně navyšuje. V současné době jde o sazbu 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den. Na první pohled tato suma vypadá jako nepatrná, ale v součtu za několik let neplacení již nejde o zanedbatelnou částku. OSVČ si v případě nemožnosti placení mohou sjednat splátkový kalendář k umoření případného dluhu na pojištění. Procentuálně určené penále jsou pak nastaveny „jen“ na 0,025 %.

Obdobně jako u zdravotního pojištění se považuje dluh ze sociálního pojištění za přednostní pohledávku. To v praxi znamená nejen to, že mají přednost před jinými dluhy, ale dlužníkovi je možné v případě srážek ze mzdy strhnout větší částku než u jiných pohledávek. Doporučujeme si proto včas a pravidelně zjišťovat, zda máte uhrazeno veškeré pojištění řádně a včas.

Exekuceinfo.cz