Jak zjistit dluhy na zdravotním pojištění

V České republice platí všeobecná povinnost platit si zdravotní pojištění. Ukládá ji zákon o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.). Placení nemusí pouze některé skupiny jako jsou studenti nebo důchodci, za které pojišťovnám platí pojištění stát. Podle některých názorů tak spíš jde o „daň“ než o pojištění, protože není dobrovolné. Každému řádně pojištěnému se zaručuje zdravotní péče.

Podívejme se nejprve na kategorie plátců pojištění. Nejjednodušší situaci mají zaměstnanci. O veškeré formality se stará zaměstnavatel. Zdravotní pojištění za zaměstnance rovněž odvádí zaměstnavatel, je mu automaticky strháváno každý měsíc ze mzdy. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se starají o výpočet i o zasílání zcela samostatně. Pojištění si OSVČ platí formou měsíčních záloh, které je třeba zasílat na účet své pojišťovny. Výše měsíčních záloh se vypočítává na základě podaného daňového přiznání. Poslední kategorie „platících“ pojištěnců se nazývá osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Jsou to lidé, kteří žijí z úspor, živí je například pronájem nemovitosti nebo akciové dividendy. Tyto osoby se musí nahlásit své pojišťovně a platí si samy pojistné ve výši vyhlašované pro OBZP.

Státní pojištěnci se nemusí, co se týče samotného placení, o nic starat. Stát odvádí povinnou částku za ně. Patří sem studenti, osoby na mateřské a rodičovské nebo osoby pobírající starobní důchod. Pokud do této skupiny patříte dočasně, například studenti pouze po dobu jejich studia, je tuto skutečnost potřeba doložit. U zmíněných studentů jde typicky o potvrzení o studiu.

Pokud patříte mezi plátce, za které pojištění neodvádí stát, a pokud byste neplatili řádně a včas, hrozí vám postih. Ukážeme si nyní, jak takový nedoplatek může vzniknout a jaké jsou vaše konkrétní povinnosti ohledně zaplacení pojištění.

Dlužná částka vznikne typicky jako důsledek nezaplacení stanovených měsíčních záloh. Někdy se může stát, že pojištěnec zasílá na účet pojišťovny menší než stanovenou částku. Také pak se tvoří nedoplatky, i když v menší míře. Pozor si rovněž dejte na správné vyplnění údajů, když zadáváte trvalý příkaz pro pojišťovnu. Kromě samotného čísla účtu a banky (kterou je vždy Česká národní banka s číslem 0760 za lomítkem) pečlivě vyplňujte variabilní a konstantní symbol pro platbu.

Pokud všechny platby řádně platíte a přesto se chcete ubezpečit, že je všechno v pořádku, pak si máte několik možností, jak zjistit svoji platební bilanci.

Mnoho pojišťoven nabízí pojištěncům přístup do svých internetových systémů. Tato možnost funguje například u OZP prostřednictvím online aplikace VITAKARTA. Po přihlášení vidíte přehled svých plateb – jaká byla vaše povinná částka k zaplacení za daný měsíc a zda jste ji zaplatili. Můžete si také stáhnout potvrzení o bezdlužnosti, kterou vám stránka na počkání vygeneruje. Pro pojištěnce VZP stačí navštívit aplikaci Moje VZP a postup je obdobný.

Pokud by vaše pojišťovna neposkytovala online přístup, pak můžete jednoduše zajít na nejbližší pobočku, kde by vám měl být poskytnut výpis zdarma a na počkání. Můžete se o konkrétním postupu poradit na infolince vaší pojišťovny. Obvykle lze žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti podat také poštou, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky. Vystavené potvrzení zaručuje, že k danému dni nedlužíte pojišťovně žádné peníze.

Co je třeba dělat, když zjistíte, že máte dluh na pojištění? První důležitá věc je samozřejmě dluh co nejdříve, ideálně ihned, splatit. Ke dlužné částce připočtěte také penále, které je stanoveno ve výši 0,05 % z dlužné částky. Sazba je denní a počítá se za každý den, během kterého dlužíte. Rozhodně nelze doporučit se před pojišťovnou schovávat nebo se snažit dluh zatajit. Zdravotní pojišťovny si vedou evidenci a po vyhodnocení situace mohou zahájit soudní řízení, které postupem času může vést k exekučnímu řízení a zastavení vašeho majetku. Mějte na paměti, že dluh ze zdravotního pojištění patří mezi tzv. přednostní pohledávky a má tak v exekuci přednost před jinými dluhy.

Nejlepší je proto sledovat pravidelně na webový stránkách vaší pojišťovny novinky a informovat se o aktuálních výších záloh v případě, že si pojištění hradíte jako samoplátci.

Exekuceinfo.cz