Chráněný účet pro dlužníky

Chráněný účet je v našem právním řádu novinka, která byla Poslaneckou sněmovnou schválena na podzim 2020. Právní úprava bude účinná ale až od dubna 2021. Lidé v exekuci budou mít k dispozici jeden zvláštní oddělený účet. Tam budou mít uloženy peníze, které jim nikdo nezabaví. Jde o peníze hlavně pro zabezpečení každodenních potřeb, nákup potravin a podobně. Na tento účet bude dlužníkům zaměstnavatel posílat výplatu, respektive její nezabavitelnou část. Úprava tak směřuje pouze na legálně zaměstnané dlužníky.

Systém chráněného účtu si dává za cíl ochránit nejslabší dlužníky. Donedávna mohla být v krajních případech situace následující. Povinný pracoval jako zaměstnanec ve firmě, která mu na jeho osobní účet v bance zasílala pravidelně mzdu. Z této mzdy byla již stržena částka, která podléhala jedné z dlužníkových exekucí. Ale dlužník mohl mít takových exekucí více. Pak tomuto povinnému byly strženy další peníze (již z jeho účtu) vzhledem k dalším exekučním řízením. Taková situace byla samozřejmě pro dlužníka demotivační. Povinní neměli motivaci legálně pracovat a peníze si nechali vyplácet „na ruku“ v hotovosti. Předkladatelé změny zákona doufají, že se tímto krokem situaci dokáže změnit.

Současní dlužníci by se tak měli dostat do „oficiální“ ekonomiky. Měli by mít motivaci chodit pravidelně a řádně do zaměstnání a vést řádný život. Původní návrh počítal s účinností od ledna, nakonec platí dubnový termín. Čas navíc se hodí i bankám. Ty budou mít za úkol se připravit na příchod nového typu účtů, na které „dosáhnou“ pouze dlužníci a nikdy jiný nebude mít k těmto penězům přístup. Podle pozměňovacího návrhu zákona bude možné na tento chráněný účet posílat také výživné na děti. Banka bude účet hlídat pomocí filtrů. Bude pevně dáno, ze kterých účtů sem mohou chodit peníze. Jde o logický krok, který má předejít „uléváním“ peněz na tento speciálně chráněný účet.

Velkou výhodou je jistota dlužníka s takovým účtem. Je zde menší riziko, že z důvodu exekuce o chráněnou sumu dlužníci přijdou, respektive nebude to vůbec po nabytí účinnosti zákona možné.

Na druhou stranu se objevují hlasy z některých neziskových organizací, které považují systém chráněných účtů za příliš složitý. Zdůrazňují totiž, že tento typ účtu půjde zřídit pouze u účtů, které jsou již v danou chvíli obstaveny exekutorem. Pokud bude mít dlužník zcela nový účet, pak jej exekutor obstaví až časem a nebude možné chráněný typ založit ihned. Po obstavení bude dlužník žádat zaměstnavatele (plátce jeho příjmů). Takový plátce začne na chráněný účet posílat peníze, typicky výplatu. Organizace varuje před potenciální praktikou, kdy bude exekutor chtít vytvoření účtu pozdržet a případně postihnout srážkou jednu měsíční výplatu dlužníka.

Všechny úvahy jsou v tuto chvíli jen teoretické. V českém právním řádu doposud institut chráněného účtu neexistoval. Jde o novinku. Až časem se ukáže, zda skutečně dlužníkům v běžném životě pomáhá a zda naplňuje také původní představu zákonodárců.

Exekuceinfo.cz