Směnečný platební rozkaz

Směnečný platební rozkaz způsob, kterým uplatňuje věřitel právo na dlužníkovi v případě, že je mezi nimi platná směnka. To je podmínkou zahájení.

Žalobce navrhne soudu vydání tohoto platebního rozkazu. Na tento návrh soud rozkaz vydá (pokud je všechno v pořádku, směnka existuje a jsou dodrženy formální náležitosti). Žalovaný má právo se v dané lhůtě vyjádřit. Pokud nemá námitky, chová se směnečný platební rozkaz v zásadě jako pravomocný rozsudek.

Znamená to, že dosažení požadované částky na dlužníkovi je rychlejší a efektivnější (také na soudních poplatcích). Ve většině případů nemusí ani proběhnout ústní soudní stání – mnoho dlužníků se nebude chtít námitkami zajímat. Věřitel tak má možnost se velice rychle domáhat svého dluhu.

Exekuceinfo.cz