Zástavní právo

Zástavní právo je v našem právním řádu známo již dlouho. Jde o institut věcného práva k věci cizí. Oprávněná osoba (věřitel) tak vykonává právo k věci, která ale patří jeho dlužníkovi. V případě nesplnění dluhu se věřitel hojí za pomoci této věci – věc typicky prodá.

V současné době je zástavní právo obecně upraveno v občanském zákoníku (někdy též „nový občanský zákoník“ neboli „NOZ“) v paragrafech 1309 až 1394. Tato úprava je účinná od 1. 1. 2014.

Exekuceinfo.cz