Platební neschopnost

Platební neschopnost dlužníka, jiným slovem insolvence je stav, kdy dlužník není schopen splatit svůj dluh věřiteli, popřípadě více věřitelům. Jinými slovy nedokáže dostát svých závazků.

Insolvence, její vyhlášení, řízení, ustanovení správce a další náležitosti jsou v České republice upraveny v zákoně č. 182/2006 Sb., který se nazývá Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení či zjednodušeně „insolvenční zákon“.

Více viz heslo insolvence.

Exekuceinfo.cz