Podmínky insolvence

Insolvence nebo také oddlužení či osobní bankrot je způsob řešení tíživé situace, při které není člověk schopen splácet své dluhy. Oddlužení je určeno především fyzickým osobám nepodnikatelům, případně fyzickým osobám podnikatelům, u kterých je však nutný souhlas jejich věřitelů v případě, že dluhy pramení z podnikání. Mezi nejdůležitější podmínky insolvence patři:

Dlužník musí mít dva a více věřitelů, jeho závazky vůči těmto věřitelům musí být více než 30 dní po splatnosti a zároveň dlužník není schopen tyto závazky splácet. Je důležité mít skutečně více věřitelů, nikoliv pouze více závazků u stejného věřitele (pokud máte například dluhy z kreditní karty a spotřebitelského úvěru u jedné banky, není podmínka splněna).

Dlužník není schopen plnit své závazky, což znamená, že dlužník nesplácí podstatnou část svých dluhů, neplní své závazky po dobu delší než tři měsíce po splatnosti, není možné dosáhnout uspokojení věřitelů exekucí apod. Podmínka je naplněna i tehdy, pokud reálně hrozí, že tato situace v nejbližší době nastane. Poté jde o tzv. hrozící úpadek.

Dlužník musí mít pravidelný příjem. Cílem oddlužení je totiž v maximální možné míře věřitele uspokojit a soud si musí být jistý tím, že dlužník bude mít stabilní příjem, ze kterého bude možné dluhy splácet. Dříve bylo nutné po dobu 5 let uspokojit své věřitele ve výši alespoň 30 % z výše dluhu. To do jisté míry platí i dnes, ale s možností splatit ještě méně – po dlužníkovi se minimálně žádá, aby po dobu 5 let vynaložil veškeré úsilí, které je po něm možné požadovat ke splacení svých dluhů. Důležitou podmínkou je například i to, že se nesmí již dále zadlužovat.

Z vašeho příjmu se každý měsíc odečte nezabavitelné minimum (peníze, které vám musí zůstat na bydlení, jídlo a další potřeby). Zbylé peníze pak musí postačovat alespoň na výdaje a odměnu insolvenčního správce (nyní 1 089 Kč měsíčně) a stejnou částka pro věřitele. Dohromady vám tedy teoreticky může stačit splácet jen asi 2 200 měsíčně.

Mezi další podmínky patří především nutnost doložit k návrhu na oddlužení celou řadu dokumentů (údaje o příjmech, očekávané příjmy, seznam majetku atd.)

Exekuceinfo.cz