Insolvenční soud

Insolvenční soud je soud, který vede insolvenční řízení dlužníka. To znamená, že k tomuto soudu podáváte například insolvenční návrh a soud rozhoduje o všech dalších věcech spojených s vedením insolvenčního řízení. Pokud se jedná o fyzickou osobu, je insolvenčním soudem krajský soud v kraji, kde má dlužník trvalé bydliště. Pokud se jedná o právnickou osobu, je to krajský soud v kraji, kde má tato osoba sídlo.

Exekuceinfo.cz