Insolvenční řízení

Jde o řízení, ve kterém se projednává úpadek či hrozící úpadek. Insolvenční řízení si klade za cíl také tento problém vyřešit. Mezi možnosti řešení patří konkurs, reorganizace či oddlužení.

Insolvenční řízení má určité obecné zásady. Jde zejména o dosažení co nejvyššího uspokojení věřitelů, rovné postavení věřitelů stejné skupiny (kdy nemá ani jeden přednost) či povinnost věřitelů se zdržet takového jednání, kterým by se chtěli domáhat uspokojení svých pohledávek mimo toto insolvenční řízení.

Mezi samozřejmé principy patří zákaz jakéhokoli nespravedlivého poškození jakéhokoli účastníka řízení.

Insolvenční řízení patří mezi občanskoprávní řízení.

Exekuceinfo.cz