Exekuce a koronavirus: aktuální přehled změn

U exekucí a insolvencí dochází v souvislosti s pandemií koronaviru k několika změnám. Některé jsou reakcí na současný stav, některé byly plánovány již delší dobu a pouze došlo k jejich rychlejšímu projednání.

Na úterním zasedání vlády došlo ke schválení návrhů sloužících ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 označovaných jako „lex covid justice“. Přijatý balíček opatření lépe chrání podnikatele před insolvencí a dále zastavuje exekuce, u kterých po dobu tří posledních let nedošlo ani k částečnému uspokojení pohledávky. Kromě toho definuje podmínky, za kterých lze nyní žádat o zastavení exekuce a také případy, kdy k zastavení nedoje ani po podání žádosti. Část o nesplácených exekucích se neřeší poprvé a měla se projednat podle plánu, vytvořeného ještě před vypuknutím koronavirové krize.

Také Exekutorská komora České republiky doporučuje v aktuální situaci všem soudním exekutorům co nejvstřícnější postup při komunikaci s dlužníky. Jedná se zejména o zmíněné návrhy na zastavení exekučního řízení, které umožňují po určitou dobu stopnout platby sloužící k uspokojení pohledávek. Zastavení exekuce se obecně využívá zejména v situacích, kdy se dlužník bez vlastní viny ocitl v situaci, která neumožňuje splácení bez nepříznivých následků pro povinného. Zároveň je podmínkou, aby odkladem nebyl vážně poškozen ani oprávněný.

Ministerstvo spravedlnosti na svém webu již dokonce zveřejnilo vzory žádostí, které je možné zdarma využít.  Jde o vzor odkladu exekuce, přerušení insolvenčního řízení, nebo o snížení měsíční platby.

Vybrané body z „lex covid justice“

  1. Podnikatel, který nebyl před 12.březnem 2020 v úpadku, může na insolvence vyhlášené do 31.8. 2020 podat moratorium
  2. Návrh na zastavení exekuce se podává u exekutora, který je pověřen vymáháním pohledávky. Ten musí rozhodnout do 15 dnů.
  3. Pokud se jedná o exekuci k vymožení výživného, náhrady újmy z trestného činu, nebo pohledávku školního zařízení/zdravotní pojišťovny, musí se zastavením souhlasit oprávněný. Pokud ten tak neučiní, exekutor nesmí vymáhání pozastavit.
  4. Exekutor pozastaví i bez návrhu exekuci, ve které po dobu posledních tří let nedošlo ani k částečnému splacení pohledávky. Exekuce nebude zastavena v případě, že oprávněný složí zálohu na další náklady exekuce

Kompletní informace o vedených exekucích lze získat na stránkách exekučního registru dlužníků.

Kromě lex covid vláda ČR debatuje další kroky, kterými by usnadnila situaci lidem zatíženým exekucí. Návrhy jsou například na odpuštění pohledávek nízké hodnoty do 1500 Kč, nebo dočasné a plošné zastavení exekucí. Vše je ale zatím ve stadiu debaty. Jasno by sněmovna chtěla mít co nejdříve tak, aby mohlo dojít ke schválení změn v řádu několika týdnů.

Exekuceinfo.cz