Insolvenční správce

Exekuceinfo.cz

Je správce vybraný ze seznamu správců insolvenčním soudem, tedy soudem, který se zabývá určitým případem insolvence.

Insolvenční správce má za úkol nakládat s majetkovou podstatou dlužníka. Pokud je vyhlášen konkurs, odpovídá za zpeněžení majetku tak, aby byli efektivně uspokojeni věřitelé. Insolvenční správce se musí vždy chovat v zájmu věřitelů.

Správce sestavuje seznam přihlášených pohledávek, tedy pohledávek, které dlužníkovi věřitelé řádně soudu nahlásí. Správce dále tyto pohledávky přezkoumává.

Insolvenčnímu správci náleží za vykonané služby odměna podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 313/2007 Sb. Insolvenční správce nemusí být po dobu řízení jen jeden. Správce lze odvolat na schůzi věřitelů, případně jej také odvolá insolvenční soud, ovšem jen z důležitých důvodů.

Exekuceinfo.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *