Tagged in: osobní bankrot

Platební neschopnost

Platební neschopnost dlužníka, jiným slovem insolvence je stav, kdy dlužník není schopen splatit svůj dluh věřiteli, popřípadě více věřitelům. Jinými slovy nedokáže dostát svých závazků. Insolvence, její vyhlášení, řízení, ustanovení správce a další náležitosti jsou v České republice upraveny v zákoně č. 182/2006 Sb., který se nazývá Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení či zjednodušeně „insolvenční […]

Osobní bankrot

Osobní bankrot je lidové označení pro insolvence, případně oddlužení. Jde o způsob, jakým se lze zbavit dluhů. Podmínky osobního bankrotu striktně upravuje insolvenční zákon, tedy zákon č. 182/2006 Sb. Požádat o oddlužení může dlužník, který splňuje všechny následující podmínky současně: Dluží několika věřitelům. Své dluhy není dlouhodobě schopen splácet. Dlužník je schopen splácet alespoň 2 […]

Podmínky insolvence

Insolvence nebo také oddlužení či osobní bankrot je způsob řešení tíživé situace, při které není člověk schopen splácet své dluhy. Oddlužení je určeno především fyzickým osobám nepodnikatelům, případně fyzickým osobám podnikatelům, u kterých je však nutný souhlas jejich věřitelů v případě, že dluhy pramení z podnikání. Mezi nejdůležitější podmínky insolvence patři: Dlužník musí mít dva a více věřitelů, jeho […]